Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

FREYR Battery har valt Vasa som plats för en potentiell battericellfabrik i Finland

Publicerad: 12.8.2021

FREYR Battery (“FREYR”), en utvecklare av nästa generations produktionskapacitet för battericeller, har ingått två intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Finnish Minerals Group respektive Vasa stad för strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala i Finland.

Intentionsavtalet med Vasa stad ger FREYR exklusiv rätt ända till 22.7.2022 till en 90 hektar (900 000 m2) stor industritomt för en potentiell battericellfabrik, under förutsättning att vissa villkor kopplade till projektets framsteg möts, och ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland.

– Vasa erbjuder en ideal plats för en Gigafabrik inom EU med tillgång till lokala kortresta råvaror och rikligt med förnyelsebar energi och vatten för nedkylning samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan, säger FREYRs vd Tom Einar Jensen.

– De naturliga fördelarna som området har, kombinerat med Vasaregionens framsynta ledarskap, planering samt aktioner för att ta den ledande rollen inom EU och hållbar battericellsproduktion, erbjuder en stark grund för ett potentiellt långsiktigt samarbete, fortsätter han.

Läs mera i FREYR Batterys pressmeddelande

Finnish Minerals Group agerar som ägare i den finländska gruv- och kemiindustrin och tillhandahåller material med låga koldioxidutsläpp till batteriindustrin som stöder etableringen av lokala nordiska och europeiska batteriteknologins värdekedjor. Bolaget förvaltar den finska statens aktieinnehav i gruvindustrin och arbetar aktivt med att utveckla en inhemsk värdekedja för litium-jonbatterier och främja den långsiktiga teknologiska utvecklingen inom gruv- och batteriindustrin.

Läs mera i Finnish Mineral Groups pressmeddelande

– Vi är stolta över att välkomna FREYR till staden som en del av vårt arbete för att underlätta nästa steg i utvecklingen av en modern, hållbar exportindustri i Vasa regionen. Vi är mycket glada över att vårt arbete med batterivärdekedjan fortsätter logiskt. Under hela denna tid har målet varit att kunna göra hela värdekedjan möjlig, och efter Johnson Mattheys tillkännagivande förra våren är detta ett logiskt nästa steg. Vi kan se betydande synergieffekter med redan befintliga åtaganden och befintliga EnergyVaasaföretag. Vi ser också stor potential för Nordic Battery Belt-utveckling tillsammans med FREYR. Anslutningsbara material- och varuflöden skapar hållbara och kostnadseffektiva lösningsmöjligheter som alla drar nytta av, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Vi är glada över att arbetet med att upprätta en battericellanläggning i Vasa går framåt. Vi är fast beslutna att bygga ett starkt batteriekosystem i Finland i enlighet med vår nationella batteristrategi. Planerna som publicerades idag passar mycket bra med det vi strävar efter att uppnå, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Vi välkomnar FREYR varmt till Finland och Finlands batteriekosystem för att bekämpa klimatförändringen på ett hållbart sätt. Beslutet bygger på Finlands konkurrenskraftiga affärsmiljö med fokus på hållbarhet, innovation och cirkulär ekonomi i linje med Finlands nationella batteristrategi. FREYR kommer att stärka Finlands roll som en integrerad del av den snabbt växande europeiska batterivärdekedjan. Detta kommer också att skapa nya möjligheter för regionalt nordiskt samarbete. Detta projekt kommer på ett betydande sätt att accelerera innovationer, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i Finland och utanför, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystem. FREYER har inlett förberedelserna för MKB-förfarandet. Detta industriområde förenas logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätet, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

 

Om FREYR Battery 

FREYR planerar att fram till 2025 utveckla upp till 43 GWh battericellsproduktionskapacitet i Mo i Rana i norra Norge och fram till 2028 öka den totala kapaciteten upp till 83 GWh, inklusive planerad kapacitet annanstans, för att positionera företaget som en av Europas största battericellsleverantörer. Fem av anläggningarna kommer att vara belägna i Mo i Rana industrianläggning i norra Norge, där de drar nytta av Norges högkvalificerade arbetskraft och rikliga, billiga förnybara energikällor från vattenkraft och vind i en skarp, klar och energiserad miljö. FREYR kommer att leverera säkra och kostnadseffektiva rena battericeller till de snabbt växande globala marknaderna för elfordon, energilagring och marina lösningar. FREYR har åtagit sig att stödja klusterbaserade FoU-initiativ och utvecklingen av ett internationellt ekosystem av vetenskapliga, kommersiella och finansiella intressenter för att stödja expansionen av batterivärdekedjan i vår region. 

Läs mera på www.freyrbattery.com