Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Fullmäktige intogs av femteklassister

Publicerad: 5.12.2022

Uppdaterad: 7.12.2022

Hur känns det att sitta i ordförandestolen för stadsfullmäktige? Vad är stadsplanering? Hurdan är världens bästa park? Femteklassisterna funderade bland annat över dessa frågor under inflytandedagarna vid styrelsegården i Vasa.

På barnens inflytandedagar 27.10 och 16.11 fick femteklassisterna i Vasa bekanta sig med beslutsfattande i staden vid dess högborg dvs. styrelsegården.  Klasserna 5A från Onkilahden Yhtenäiskoulu och Vikinga skola deltog.

Barnen fick bland annat under ledning av planläggningsarkitekt Emma Widd bekanta sig med den kommande översiktsplanen för Metviksparken och komma med egna idéer. Man röstade också bland förslagen.

De mest omtyckta förslagen i barnens röstning tas i beaktande vid planeringen av parken. Man har tagit vara på alla idéer och en del av dem kan även förverkligas vid stadens andra utvecklingsobjekt.

Femteklassisternas idéer för Metviksparken:

 • idrottspark
 • basketbollplan
 • pulkbacke
 • kattpark
 •  fontän
 •  toalett
 • kiosk
 • skridskoplan
 • mera blommor, planteringar och bänkar
 • discolekplats
 • en längre rutschkana
 •  en större trampolin
 • en längre labyrint
 • vattenpunkt
 •  laddningsstation för telefoner
 •  platser att chilla på
 • agilitybana för hundar

Eleverna fick också veta att man genom planläggningen bland annat påverkar vad och vart man får bygga i Vasa, var man kan motionera samt hur vår omgivning ser ut.

– Det finns olika nivåer av planer och dessutom finns även olika preciserande planer. Invånarna har möjlighet att ta ställning i alla skeden av planeringen, berättade Widd.

Klass 5A från Vikinga skola

Ungdomsfullmäktige presenterade sig

Ungdomsfullmäktige presenterade sig också för barnen. Elias Riekki, Ella Filppula och Robin Hjärpe berättade om verksamheten och uppmuntrade eleverna att delta när de blir litet äldre.

Johanna Kauppinen som är ersättare i stadsfullmäktige, berättade för barnen om att hon ville medverka i beslutsfattande av lokala ärenden.

– Det lönar sig inte att vänta med att bli aktiv tills man är femtio år som jag, utan i stället gå med redan tidigare, intygade Kauppinen.

Barnjury ska ordnas i vår

Förutom barnens inflytandedagar får femteklassisterna från Onkilahden koulu och Vikinga skola lotsa fram verksamheten med barnjuryn i vår.

Man planerar en ny verksamhetsmodell som inkluderar en barnjury, där barnens perspektiv tas med i projektplaneringen och beslutsfattandet i Vasa stad. I barnjuryerna vid skolorna och daghemmen får barnen delta och berätta om sina visioner och idéer vad gäller aktuella projekt inom staden.

– Vi vill prova nya sätt för att stärka barnens delaktighet. De här två klasserna samt daghemmet Lilla Kasern deltar i första provrundan, men meningen är att alla grundskolor i åk 1-6 samt daghem i Vasaregionen kan ansöka om att få delta under de kommande åren, berättar planerare Anni Toivanen.

Barnjuryn skapar önskad kontinuitet i samarbetet mellan stadsplaneringen och skolor samt småbarnspedagogiken.

Klass 5A från Onkilahden yhtenäiskoulu

Del av projektet Invånarenergiska Vasa

Barnens inflytandedagar samt barnjuryn är en del av projektet Invånarenergiska Vasa. I projektet förstärks invånarorienteringen och invånarnas delaktighet i stadens hållbarhetsarbete genom att vasabornas idéer om ett hållbarare stadsliv genomförs.

Projektet startade i januari 2022 och det slutar i maj 2023. Miljöministeriet står som delfinansiär för projektet, som också är en del av programmet Hållbar stad.

Vasa är med i modellen för en barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Till barnens rättigheter hör att alla barn och unga har rätt att bli hörda och att få delta i frågor som berör dem själva.

Att lyssna på barnen är mycket viktigt i utvecklingsarbetet för en barnvänlig kommun.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som Unicef erbjuder kommunerna. En kommun kan beviljas erkännandet Barnvänlig kommun efter två års utvecklingsarbete.