Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Utdelningen av mat till mindre bemedlade kom i gång onsdagen 25.3

Mathjälp Vasa rf fortsatte med matutdelningen, som är avsedd för mindre bemedlade, vecka 14 i f.d. Steinerskolan på adressen Handelsesplanaden 22.

Uppdaterad: 3.4
Published: 25.3

Mathjälpen avbröts tillfälligt, då största delen av föreningens frivilliga hör till riskgruppen och det fanns inte tillräckligt med hjälpande händer. Föreningen hade också problem med utrymmena.

Vasabon Tiina Keho tänkte att matutdelningen får inte upphöra.

– Vi beslöt tillsammans med mina vänner skaffa mera frivilliga till föreningen för att kunna fortsätta med verksamheten och vi lyckades med det. Vasaborna kom med och hjälpte, berättar Keho glatt.

Vasa stad hjälpte till med lokaliteterna

Vasa stad kom också till hjälp i utrymmesfrågan.

– Gamla Steinerskolans utrymmen står tomma och där finns också tillräckligt med kalla förvaringsutrymmen för maten. Den egentliga matutdelningen sker utomhus, varvid vi minimerar smittorisken för coronaviruset, berättar Vasa stads lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen.

– Vi önskar att de som kommer till matutdelningen på grund av smittorisken tar i beaktande avståndet i kön. På grund av coronaviruset har vi packat matkassarna färdigt, då man tidigare själv har kunnat välja produkter, förklarar Keho.

Mathjälp Vasa rf:s sida.

Fr.o.m. fredagen 3.4.2020 delas mat ut enligt följande:

Måndag kl. 14.00:
F.d. Steinerskolan, Handelsesplanaden 22
Pingstförsamlingen, Stationsgatan 24

Tisdag kl. 14.00:

Elimförsamlingen, Brändövägen 92

Onsdag kl. 14.00:
F.d. Steinerskolan, Handelsesplanaden 22
Ristikka, Fräsargatan 2

Torsdag kl. 14.00:
Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3

Fredag kl. 14.00:
F.d. Steinerskolan, Handelsesplanaden 22

Lördag kl. 14.00:
F.d. Steinerskolan, Handelsesplanaden 22
Ristikka, Fräsargatan 2

Publicerad: 25.03.2020