Förbigå menyn
Havainnekuva GigaVaasa-alueesta.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad fortsätter förhandlingarna separat med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials

Publicerad: 26.9.2022

Vasa stad var tvungen att formellt häva intentionsavtalet om en tomtreservering på GigaVaasa-området med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials, eftersom det avtalet baserade sig på företagens samarbetsavtal, som avslutades i slutet av augusti. Vasa stad fortsätter att förhandla med båda företagen separat.

– Eftersom företagens samarbetsavtal förföll, kan inte heller den batterianodmateriafabrik som planerats i intentionsavtalet realiseras i enlighet med avtalet. Därför var vi tvungna att formellt häva planeringsreserveringen gällande tomten och intentionsavtalet så att vi kan fortgå med förhandlingarna separat med vartdera företaget, förklarar stadsdirektör Tomas Häyry om bakgrunden.

– Ingendera aktören har dragit sig ur projektet, utan diskussionerna fortgår både om att utveckla GigaVaasa-området och om att bygga en batterivärdekedja, fortsätter Häyry.

Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials ingick 11.1.2022 ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa. I ett börsmeddelande 25.8.2022 berättades att företagens samarbetsavtal har hävts.

Det som har skett hittills på GigaVaasa-området:

April 2021: den första reserveringen på GigaVaasa-området: Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsort för en hållbar batterimaterialfabrik.

Augusti 2021: FREYR Battery valde Vasa som förläggningsort för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal har ingåtts om en 90 hektar stor tomt.

November 2021: Johnson Matthey meddelade att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.

Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingick ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området.

Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider.

Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingick ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.

Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortgår.

September 2022: Intentionsavtalet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials måste formellt hävas eftersom företagens samarbete har upphört och för att nya förhandlingar om tomten i fråga ska kunna inledas med företagen.