Förbigå menyn

Bildkonst 3

2007-2009 födda

Studiehelhet 3 (10-12år)

Vi jobbar med att uttrycka egna känslor och tankar i verk utgående från en bred palett av tekniska möjligheter, inspirerade av andra konstnärers verk från det senaste seklet.

Kuvataide 3A (finskspråkig grupp)

90 min. / viikko (16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä)

Opettaja: Alli Alho

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Päivä ja kello: Ti: 16.30-18.00

Syyslukukausi: 20.8.2019 – 10.12.2019 (32 oppituntia)
Kevätlukukausi: 7.1.2019 – 28.4.2020 (32 oppituntia)

Kurssimaksu: 99,00 € / lukukausi

Kuvataide 3B (finskspråkig grupp)

90 min. / viikko (16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä)

Opettaja: Alli Alho

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Päivä ja kello: Ti: 18.15-19.45

Syyslukukausi: 20.8.2019 – 10.12.2019 (32 oppituntia)
Kevätlukukausi: 7.1.2020 – 28.4.2020 (32 oppituntia)

Kurssimaksu: 99,00 € / lukukausi

Bildkonst 3C

90 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Sonja Backlund

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: Onsdag: 16.30-18.00

Hösttermin: 21.8.2019 – 11.12.2019 (32 lektioner)
Vårtermin: 8.1.2020 – 13.5.2020 (32 lektioner)

Kursavgift: 99,00 € / termin

Kuvataide 3D (finskspråkig grupp)

90 min. / viikko (16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä)

Opettaja: Alho Alli

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Päivä ja kello: Ke: 18.45 – 20.15

Syyslukukausi: 21.8.2019 – 11.12.2019 (32 oppituntia)
Kevätlukukausi: 8.1.2020 – 29.4.2020 (32 oppituntia)

Kurssimaksu: 99,00 € / lukukausi

Kuvataide 3E (finskspråkig grupp)

90 min. / viikko (16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä)

Opettaja: Alho Alli

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Päivä ja kello: To: 18.45 – 20.15

Syyslukukausi: 29.8.2019 – 19.12.2019 (32 oppituntia)
Kevätlukukausi: 9.1.2020 – 29.4.2020 (32 oppituntia)

Kurssimaksu: 99,00 € / lukukausi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

    Öppna kartan

Sonja Backlund, planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen. Tfn +358(0)40 7445582, sonja.backlund@edu.vaasa.fi