Förbigå menyn
Kuvataide TaiKonilla

Bildkonst

Uttryck genom bild och form med användning av olika tekniker. Målning, teckning, grafik. Tredimensionellt, media och fotografering.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

    Öppna kartan

Sonja Backlund, Planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen Tfn. +358(0)40 7445582, sonja.backlund@edu.vaasa.fi