Förbigå menyn
TaiKon

Bildkonst-slöjdmix förberedande studier

2018–2019 födda

Genom lek och experiment upplever vi färger, former och vår omgivning utgående från bildkonstens och slöjdens arbetssätt.

Kursen lämpar sig både för nya elever och för elever som deltagit i tidigare kurser.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä A, finskspråkig grupp (tidig höst)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 6

Dag och klocktid: ons 17.45–18.30

Hösttermin: 23.8.–11.10.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning B, svenskspråkig grupp (tidig höst)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: TaiKon, Kasern 11, Stuga 6

Dag och klocktid: to 16.30–17.15

Hösttermin: 24.8.–12.10.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Kuvataide-käsityömix varhaisikä C, finskspråkig grupp (sen höst)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: ons 17.45–18.30

Hösttermin: 25.10.–13.12.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning D, svenskspråkig grupp (sen höst)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: TaiKon, Kasern 11, Stuga 6

Dag och klocktid: to 16.30–17.15

Hösttermin: 26.10.–14.12.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Kuvataide-käsityömix varhaisikä E, finskspråkig grupp (tidig vår)

45 min. / vecka (8 veckor på våren)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 6

Dag och klocktid: ons.: 17.45–18.30

Vårtermin: 10.1.–6.3.2024

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning F, svenskspråkig grupp (tidig vår)

45 min. / vecka (8 veckor på våren).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: TaiKon, Kasern 11, Stuga 6

Dag och klocktid: to 16.30–17.15

Vårtermin: 11.1.–7.3.2024

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä G, finskspråkig grupp (sen vår)

45 min. / vecka (8 veckor på vår)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 6

Dag och klocktid: ons 17.45–18.30

Vårtermin: 13.3.–1.5.2024

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning H, svenskspråkig grupp (sen vår)

45 min. / vecka (8 veckor på våren).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: Taikon, Kasern 11, Stuga 6

Dag och klocktid: to 16.30–17.15

Vårtermin: 14.3.–9.5.2024

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmäl här

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa