Förbigå menyn
TaiKon

Bildkonst-slöjdmix förberedande studier

2014-2015 födda

Genom lek och experiment upplever vi fäger, former och vår omgivning utgående från bildkonstens och slöjdens arbetssätt.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä A (finskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten).

Lärare: Alli Alho

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Dag och klocktid: Onsdag: 16.30-17.15

Hösttermin: 4.9.2019 – 30.10.2019 (8 lektioner)

Kursavgift: 35,00 €

Bildkonst-hantverksmix förberedande B/ Kuvataide-käsityömix varhaisikä B 2014-2015 födda / syntyneille (tvåspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten).

Lärare: Alli Alho

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Dag och klocktid: Fredagar kl. 16.00-16.45

Hösttermin: 27.9 – 22.11 (8 lektioner)

Kursavgift: 35,00 €

Bildkonst-hantverksmix förberedande C/ Kuvataide-käsityömix varhaisikä C 2014-2015 födda / syntyneille (tvåspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på vår).

Anmälningstid meddelas senare.

Lärare: Alli Alho

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Dag och klocktid: Onsdag: 16.30-17.15

Vårtermin: 22.1.2020 – 18.3.2020 (8 lektioner)

Kursavgift: 35,00 €

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

    Öppna kartan

Sonja Backlund, planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen. Tfn +358(0)40 7445582, sonja.backlund@edu.vaasa.fi