Förbigå menyn
TaiKon

Bildkonst-slöjdmix förberedande studier

2017-2018 födda

Genom lek och experiment upplever vi färger, former och vår omgivning utgående från bildkonstens och slöjdens arbetssätt.

Kursen lämpar sig både för nya elever och för elever som deltagit i tidigare kurser.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä A (finskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: ons.: 17.45 – 18.30

Hösttermin: 24.8.2022 – 12.10.2022

Kursavgift: 35,00 €

Anmäl här.

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning B (svenskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten).

Lärare: Andreas Sundin

Undervisningsställe: Kasarn 11, Stuga 6/Bildkonst

Dag och klocktid: to.: 16.30 – 17.15

Hösttermin: 25.8.2022 – 13.10.2022

Kursavgift: 35,00 €

Anmäl här.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä C (finskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: ons.: 17.45 – 18.30

Hösttermin: 26.10.2022 – 14.12.2022

Kursavgift: 35,00 €

Anmäl här.

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning D (svenskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på hösten).

Lärare: Andreas Sundin

Undervisningsställe: Kasarn 11, Stuga 6/Bildkonst

Dag och klocktid: to.: 16.30 – 17.15

Hösttermin: 27.10.2022 – 15.12.2022

Kursavgift: 35,00 €

Anmäl här.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä E (finskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på våren)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: ons.: 17.45 – 18.30

Vårtermin: 11.1.2023 – 8.3.2023

Kursavgift: 35,00 €

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Anmäl här. Anmälningen börjar 1.12.2022.

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning F (svenskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på våren).

Lärare: Andreas Sundin

Undervisningsställe: Kasarn 11, Stuga 6/Bidlkonst

Dag och klocktid: to.: 16.30 – 17.15

Vårtermin: 12.1.2023 – 9.3.2023

Kursavgift: 35,00 €

Anmäl här. Anmälningen börjar 1.12.2022.

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Kuvataide-käsityömix varhaisikä G (finskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på vår)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: ons.: 17.45 – 18.30

Vårtermin: 15.3.2023 – 3.5.2023

Kursavgift: 35,00 €

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Anmäl här. Anmälningen börjar 10.1.2023.

Bildkonst-slöjdmix förberedandeundervisning H (svenskspråkig grupp)

45 min. / vecka (8 veckor på våren).

Lärare: Andreas Sundin

Undervisningsställe: Kasarn 11, Stuga 6/Bildkonst

Dag och klocktid: to.: 16.30 – 17.15

Vårtermin:  16.3.2023 – 11.5.2023

Kursavgift: 35,00 €

Anmäl här. Anmälningen börjar 10.1.2023

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa