Förbigå menyn
Taikon

Bildkonst 2

2014–2015 födda

Vi övar på traditionella arbetsätt så som teckning, målning, modellering och grafiska tryck, inspirerade av historiska verk och elevens egen värld och omgivning.

Kuvataide 2 A (finskspråkig grupp)

90 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Perttula Marita

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 4

Dag och klocktid: tors 16.30–18.00

Hösttermin: 24.8.–16.12.2023
Vårtermin: 11.1.–9.5.2024

Kursavgift: 198,00 € / läsår (99,00 €/termin)

Kuvataide 2 B (finskspråkig grupp)

90 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Perttula Marita

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 4

Dag och klocktid: ons 16.30–18.00

Hösttermin: 23.8.–13.12.2023
Vårtermin: 10.1.–1.5.2024

Kursavgift: 198,00 € / läsår (99,00 €/termin)

Bildkonst 2 C

90 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Stuga 6

Dag och klocktid: to 17.30–19.00

Hösttermin: 24.8.–14.12.2023
Vårtermin: 11.1.–9.5.2024

Kursavgift: 198,00 € / läsår (99,00 €/termin)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa