Förbigå menyn
Nuoret teatterioppilaat esiintyvät tummaa taustaa vasten.

Teaterkonst temastudier

2004–2007 födda

Vi fördjupar våra kunskaper i att uppträda och fortsätter utveckla det personliga uttrycket. Arbetet är målinriktat och långsiktigt. Eleverna får insikter i hur de kan ha nytta av sina teaterkunskaper i olika yrken. Vi övar även på att producera och marknadsföra teater.

Teaterkonst temastudier

2004–2007 födda. 120 min. / vecka (15 veckor på hösten och 17 veckor på våren). Undervisningen är kvällstid.

Lärare: Anna Moberg

Undervisningsställe: Taikon, Kasern 11, Blackbox

Dag och tid: Ons 18.00–20.00

Hösttermin: 23.8.–31.12.2023
Vårtermin: 10.1.–22.5.2024

Kursavgift: 244,00 € / läsår, (122,00 € / termin)

Teatteritaiteen teemaopinnot (finskspråkig grupp)

2004–2007 syntyneille. 120 min. / viikko (16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä). Tunnit ajoittuvat iltaan.

Lärare: Tina Aspholm

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Blackbox

Dag och tid: Mån 18.30–20.30

Hösttermin: 21.8.–11.12.2023
Vårtermin: 8.1.–6.5.2024

Kursavgift: 244,00 € / läsår, (122,00 € / termin)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa