Förbigå menyn

Teaterkonst temastudier

2001-2003 födda

Studiehelhet 5 (15-17 > 18 år)

Vi fördjupar våra kunskaper i att uppträda och fortsätter utveckla det personliga uttrycket. Arbetet är målinriktat och långsiktigt. Eleverna får insikter i hur de kan ha nytta av sina teaterkunskaper i olika yrken. Vi övar även på att producera och marknadsföra teater.

Teaterkonst temastudier

135 min. / vecka (15 veckor på hösten och 15 veckor på våren).

Lärare: Ventus Lotta

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 2/Teatteri

Dag och klocktid: tis.: 18.00 – 20.00

Hösttermin: 20.8.2019 – 17.12.2019 (45.10 lektioner)
Vårtermin: 7.1.2020 – 21.4.2020 (45 lektioner)

Kursavgift: 122,00 € / termin

Teatteritaiteen teemaopinnot (fisnkspråkig grupp)

135 min. / viikko (15 viikkoa syksyllä ja 15 viikkoa keväällä)

Lärare: Vuori Marja

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 2/Teatteri

Dag och klocktid: mån.: 18.30 – 20.30

Hösttermin: 19.8.2019 – 16.12.2019 (45.11 lektioner)
Vårtermin: 13.1.2020 – 4.5.2020 (30 lektioner)

Kursavgift: 122,00 € / termin

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

    Öppna kartan