Förbigå menyn
piktogram

Teaterkonst temastudier

2004-2006 födda

Vi fördjupar våra kunskaper i att uppträda och fortsätter utveckla det personliga uttrycket. Arbetet är målinriktat och långsiktigt. Eleverna får insikter i hur de kan ha nytta av sina teaterkunskaper i olika yrken. Vi övar även på att producera och marknadsföra teater.

Teaterkonst temastudier

2004-2006 födda. 135 min. / vecka (15 veckor på hösten och 15 veckor på våren).

Lärare: Moberg Anna

Undervisningsställe: Taikon, Kasern 11, Blackbox

Dag och klockslag: ons kl. 18.00-20.00

Hösttermin: 24.8-7.12.2022
Vårtermin: 11.1-26.4.2023

Kursavgift: 244,00 € / läsår, (122,00 € / termin)

Teatteritaiteen teemaopinnot (finskspråkig grupp)

2004-2006 syntyneille. 135 min. / viikko (15 viikkoa syksyllä ja 15 viikkoa keväällä)

Lärare: Tina Aspholm (22.8.-26.9.), Nella Turkki (3.10 >)

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, tupa 1

Päivä ja kello: ma 18.30-20.00

Hösttermin: 22.8.-5.12.2022
Vårtermin: 9.1.-8.5.2023

Kursavgift: 244,00 € / läsår, (122,00 € / termin)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa