Förbigå menyn
Nuoret teatterioppilaat esiintyvät tummaa taustaa vasten.

Teaterkonst temastudier

för 16–18 åringar

Vi fördjupar våra kunskaper i att uppträda och fortsätter utveckla det personliga uttrycket. Arbetet är målinriktat och långsiktigt. Eleverna får insikter i hur de kan ha nytta av sina teaterkunskaper i olika yrken. Vi övar även på att producera och marknadsföra teater.

Ytterligare information om grupper finns i fliken Mer info och anmälning.

Teaterkonst temastudier

  • för 16–18 åringar
  • 120 min. / vecka, 16 veckor på hösten och 16 veckor på våren.
  • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.

Teatteritaiteen teemaopinnot (finskspråkig grupp)

  • 16–18-vuotiaille
  • 120 min. / viikko, 16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä.
  • TaiKonilla Kasarmialueella kokoontuva ryhmä, tunti ajoittuu iltaan.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa