Förbigå menyn

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

Hoppis sommarlovsläger

 

Lägrets mångsidiga motionsprogram innehåller lekar och spel i skolans gympasal och på gården, utfärd och simning, samt sosial gruppverskamhet. Alla lägren är tvåspråkiga.

I det betalda priset ingår:

  • ledd verksamhet
  • lunch och mellanmål
  • försäkring

Målgrupp:

  • Åk 1.-6.
  • 16-20 platser

Tid och plats:

Vecka 23 (20 platser)
Storviken
Sunnanvik
Sundom

Vecka 24 (20 platser)
Gerby
Roparnäs
Onkilahti A

Vecka 25 (16 platser)
Brändö
Sandviken

Vecka 26 (16 platser)
Borgaregatan
Korsnäståget

Arrangör:

  • Vasa idrottsservicen

Kontaktperson:

  • Henry Söderlund
  • tel: 040 5862804
  • henry.soderlund@vaasa.fi

Anmälning:

Försäkringsinfo och annulleringsvilkor gällande anmälan

ANNULLERINGSVILKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skriftligen per e-post till adressen henry.soderlund@vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annullerats 5 dagar före verksamheten inletts, eller senare, ger vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering.

Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal, koronarestriktionerna eller någon annan av arrangören oförutsebar orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 

FÖRSÄKRINGSINFO

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 5 000 euro för olyckor som skett inom verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt