Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Tytöt seisoo käsillä

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

Lägren är dags- eller halvdagsläger och de är riktade till barn i åk 1-6.

Sommarlovets idrottsläger 2020

Under skolelevernas sommarlov 1.6-26.6.2020 (kl. 8.30-15.00) ordnas flera mångsidiga idrottsläger med låg tröskel i Vasaområdet.

Anmälningstiden till lägren börjar på måndag 9.3.2020 på adressen: https://market.vaasa.fi/fi/liikunta-ja-nuoriso/liikuntaleirit

  • Lägren är riktade till barn i åk 1–6.
  • Lägerveckans (må-fr) pris är 55 €/vecka (midsommarveckan: 44 €/4 dagar)
  • I priset ingår ett mångsidigt motionsprogram, lunch, annan handledning samt försäkring
  • Alla läger är heldagsläger, i vilka lunch ingår
  • Alla läger är tvåspråkiga

På lägret får deltagaren en trygg och trivsam lägererfarenhet, fylld av motionsglädje i en rolig grupp med trevliga och ansvarstagande lägerledare.

 

Tilläggsuppgifter:

Katja Valkki / Idrottsinstruktör / Idrottsplanerare

katja.valkki@vasa.fi 0400235607

 

Försäkringsinfo och annulleringvilkor gällande anmälan

ANNULLERINGVILKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skriftligen per e-post på adressen katja.valkki@vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annulleras 7 dygn före verksamheten inleds eller senare ger vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering. Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal eller någon annan av arrangören föranledd orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 

FÖRSÄKRINGSINFO
Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 5 000 euro för olyckor som skett inom Action-verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Katja Valkki, tfn 040 023 5607