Förbigå menyn
Tytöt seisoo käsillä

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

Hoppis idrottsläger

Hoppis idrottsläger 

 • Våra läger är riktade till barn i åk. 1-6
 • I priset ingår ett mångsidigt motionsfyllt program, lunch, eftermiddagens mellanmål och försäkring
 • Alla läger är heldagsläger
 • Alla läger är tvåspråkiga
 • Sista försäljningsdagen är 20.5
 • Vi tar 25 barn/läger i anmälningsordning

Vi vistas utomhus så mycket som möjligt. Om regn överlumpar oss flyttar vi inomhus till lägerskolans gymnastiksal.

Försäljningen av lägren startar 11.4 klo 9:00

TaiKon-Hoppis konst- och idrottsläger

TaiKon-Hoppis konst- och idrottsläger 

 • Ordnas i centrum av Vasa 20-23.6.2022 klo. 8-16.
 • Lägret är riktat till 2011-2014 födda vasabor.
 • Som lägerplats fungerar  TaiKonis utrymmen och omnejd.
 • I lägerpriset ingår lunch, eftermiddagens mellanmål, undervisning och försäkring.
 • Lägret är tvåspråkigt.
 • Sista anmälningsdagen är 20.5.2022
 • Till lägret tas 15 barn i anmälningsordning

Hoppis erbjuder förmiddagens aktiviteter i form av utom- och inomhus spel och lekar. På eftermiddagen får barnen pröva på TaiKons utbud av konst, teater, keramik, dans och akrobatik.

Försäljningen startar 11.4 klo 9:00

Försäkringsinfo och annulleringsvilkor gällande anmälan

ANNULLERINGSVILKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skriftligen per e-post till adressen siv.aro@vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annullerats 5 dagar före verksamheten inletts, eller senare, ger vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering.

Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal, koronarestriktionerna eller någon annan av arrangören föranledd orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 

FÖRSÄKRINGSINFO

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 5 000 euro för olyckor som skett inom verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter