Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tytöt seisoo käsillä

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

Lägren är dags- eller halvdagsläger och de är riktade till barn i åk 1-6.

Höstlovets idrottsläger 2020

Under skolelevernas höstlov 2020 (vecka 42/ons-fre 14–16.10.2020) ordnas mångsidiga idrottsläger med låg tröskel för barn i Vasaområdet kl.  8–16.

Anmälningstiden till lägren börjar i augusti 2020 på adressen:  https://market.vaasa.fi/fi/liikunta-ja-nuoriso/liikuntaleirit

  • Lägren riktas till barn i åk 1–6.
  • Priset för en lägerdag är 15 €.
  • I priset ingår ett mångsidigt idrottsprogram, lunch, annan handledning och försäkring.
  • Alla läger är heldagsläger som inkluderar lunch.
  • Alla läger är tvåspråkiga.
  • Anmälan till höstlovslägren kan göras för enskilda dagar mellan onsdag och fredag.

På lägret får deltagaren en trygg och trivsam lägererfarenhet, fylld av motionsglädje i en rolig grupp med trevliga och ansvarstagande lägerledare.

På grund av coronaepidemin är vi under idrottslägren utomhus så mycket som möjligt i mån av väder, håller extra god handhygien och försöker undvika direkt fysisk kontakt mellan ledarna och lägerdeltagarna vid all verksamhet.  Vi delar vid behov in lägerdeltagarna i små grupper och ledarna och deltagarna får genast i början av idrottslägret information om de exceptionella tillvägagångssätten under lägret.

Om lägren ställs in på grund av coronaepidemin betalar vi tillbaka hela lägeravgiften till kunden.

 

Action-höstlovsläger Gerby

Ett motionsläger ordnas under höstlovsveckan onsdagen den 14 oktober, torsdagen den 15 oktober och fredagen den 16 oktober kl. 8.30–15.30.

Motionslägret har ett mångsidigt motionsprogram med låg tröskel.

I lägerpriset ingår lunch, motionsprogram samt Vasa stads gruppförsäkring.

Lägerplatsen är Länsimetsän koulu på adressen Västerskogsvägen 10.

Man ska anmäla sig särskilt för varje lägerdag.

Lägerplatserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in, 25 barn/dag.

Arrangör: Vasa stads idrottsservice

Pris: 15 e/dag

 

Action-höstlovsläger Sandviken

Ett motionsläger ordnas under höstlovsveckan onsdagen den 14 oktober, torsdagen den 15 oktober och fredagen den 16 oktober kl. 8.30–15.30.

Motionslägret har ett mångsidigt motionsprogram med låg tröskel.

I lägerpriset ingår lunch, motionsprogram samt Vasa stads gruppförsäkring.

Lägerplatsen är Hietalahden koulu på adressen Travgatan 9.

Man ska anmäla sig särskilt för varje lägerdag.

Lägerplatserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in, 25 barn/dag.

Arrangör: Vasa stads idrottsservice

Pris: 15 e/dag

 

 

Tilläggsuppgifter:

Katja Valkki / Idrott för barn och ungdomar

katja.valkki@vaasa.fi / 0400 235607

 

 

 

Försäkringsinfo och annulleringvilkor gällande anmälan

ANNULLERINGVILKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skriftligen per e-post på adressen katja.valkki@vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annulleras 2 veckor före verksamheten inleds eller senare ger vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering. Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal eller någon annan av arrangören föranledd orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 

FÖRSÄKRINGSINFO
Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 5 000 euro för olyckor som skett inom Action-verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Katja Valkki, tfn 040 023 5607