Förbigå menyn
Tytöt seisoo käsillä

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

Lägren är dags- eller halvdagsläger och de är riktade till barn i åk 1-6.

Anmälning

Höstlovets idrottsläger 2019

ACTION-LÄGER, GERBY, KLASS 1–6

Action-motionsläger ordnas på Länsimetsän koulu och i skolans näromgivning under höstlovsveckan 14–18.10.2019 kl. 8.30–15.30. Målgrupp för lägret är barn i klasserna 1–6. I lägerpriset ingår ett mångsidigt lägerprogram och lunch.

I det mångsidiga motionsprogrammet under lägret ingår lek, spel, friluftsliv, parkour samt motion till musik. På lägret får deltagaren en trygg och trivsam lägererfarenhet fylld av motionsglädje i en rolig grupp med trevliga lägerledare.

 

Pris: 10 e/dag

Antal platser: 25

Anmälning här

 

ACTION-LÄGER, SANDVIKEN, KLASS 1–6

Action-motionsläger ordnas på Hietalahden koulu och i skolans näromgivning under höstlovsveckan 14–18.10.2019 kl. 8.30–15.30. Målgrupp för lägret är barn i klasserna 1–6. I lägerpriset ingår ett mångsidigt lägerprogram och lunch.

I det mångsidiga motionsprogrammet under lägret ingår lek, spel, friluftsliv, parkour samt motion till musik. På lägret får deltagaren en trygg och trivsam lägererfarenhet fylld av motionsglädje i en rolig grupp med trevliga lägerledare.

 

Pris: 10 e/dag

Antal platser: 25

Anmälning här

Försäkringsinfo och annulleringvilkor gällande anmälan

ANNULLERINGVILKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skriftligen per e-post på adressen katja.valkki@vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annulleras 7 dygn före verksamheten inleds eller senare ger vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering. Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal eller någon annan av arrangören föranledd orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 

FÖRSÄKRINGSINFO
Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 5 000 euro för olyckor som skett inom Action-verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Katja Valkki, tfn 040 023 5607