Förbigå menyn
Tytöt seisoo käsillä

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

Lägren är dags- eller halvdagsläger och de är riktade till barn i åk 1-6.

Sportlovets idrottsläger 2020

På skolelevernas sportlov 24-28.2.2020 ordnas ett idrotts- och slalomläger vid Öjbergets vintersportcentrum kl. 8.30-15.00.

  • Lägret är avsett för barn i åk 1-6 som bor i Vasa
  • Priset för lägret är 15€/dag
  • I priset ingår busstransport från simhallen till Öjberget och tillbacka, gruppundervisning för nybörjare i slalomåkning, lunch, annan handledning samt försäkring.

Förutom slalomåkning står också skidning, pulkaåkning och social gruppverksamhet på programmet. På lägret får deltagaren en trygg och trivsam lägererfarenhet, fylld av motionsglädje i en rolig grupp med trevliga ledare. Lägret är tvåspråkig.

Anmälan till lägret ska göras för varje dag separat. Till lägret tas 20 deltagare i anmälningsordning.

Mer info: Katja Valkki, katja.valkki@vaasa.fi

 

Försäkringsinfo och annulleringvilkor gällande anmälan

ANNULLERINGVILKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skriftligen per e-post på adressen katja.valkki@vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annulleras 7 dygn före verksamheten inleds eller senare ger vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering. Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal eller någon annan av arrangören föranledd orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 

FÖRSÄKRINGSINFO
Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 5 000 euro för olyckor som skett inom Action-verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Katja Valkki, tfn 040 023 5607