Förbigå menyn
lapsia ulkona

Grenskolor

Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

I grenskolorna får deltagaren pröva på olika grenar och samtidigt får föräldrarna bekanta sig med föreningens verksamhet.

Verksamheten är i första hand riktad till i 7–29-åringar. Deltagandet i verksamheten är avgiftsfritt.

Grentestning – amerikansk fotboll

Grentestning – amerikansk fotboll

 

Kostnadsfri grentestning för flickor och pojkar

Utrustning: innespelskor, inneidrottskläder och dricksflaska

Plats: Idrottshallen (f.d. Jordbanehallen) Smedsbyvägen 14

Målgrupp: flickor och pojkar födda 2012–2007

Träningstider:

– Ti 26.11 kl. 17.00-18.30

– Ti 03.12 kl. 17.00-18.30

– Ti 10.12 kl. 17.00-18.30

– Ti 17.12 kl. 17.00-18.30

Royals Juniors är en juniorförening för amerikansk fotboll i Vasa där det finns lag för 7–19-

åringar. Amerikansk fotboll är en mångsidig gren som passar alla typer av flickor och

pojkar. I början utvecklades grenen som en skolidrottsgren som alla kunde delta i. Det vill säga också de som inte hittar sin plats i andra idrottsgrenar kan uppleva att de lyckas.

Grentestningen leds av tränarna för lagen U9/U11 och U13 i Royals Juniors.

Efter grentestningen kan de som är intresserade fortsätta med hobbyn i lag i sin egen ålderklass.

Ytterligare upplysningar juniorit@royals.fi 

 

Anmälning 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Katja Valkki, tfn 040 023 5607