Förbigå menyn
ishockey

Familjemotion

Vi ordnar avgiftsfria och för alla öppna familjemotionsturer under veckosluten under hela hösten och våren 2022-2023.

Hoppis-familjemotionsturer ordnas i idrottshallen och familjeskridskoåkningsturer i ishallen.

Hoppis familjemotionsturen

 • Tid: Lördagar kl. 16-17:30
 • Höstperioden veckorna 36-42 (9.9.-16.12.2023)
 • Vårperioden veckorna 2-18 (13.01.- 04.05.2024)
 • Plats: Idrottshallen (Yrkesskolgatan 6)

Obs! Barnen skall alltid ha en vårdnadshavare med sig som ansvarar för dem

Obs! Hoppis-turen upphör kl. 17:30 och då ska idrottshallen vara tillgänglig för följande användare

Obs! Man får inte ha uteskor på sig i idrottshallen

Allmän info:

 • familjerna har möjlighet att röra sig på egen hand och fritt använda idrottshallens idrottsredskap
 • på plats finns en instruktör från idrottsservicen
 • man kan delta i familjemotionen utan att anmäla sig
 • deltagandet är gratis

Hoppis hela familjens skridskoåkning

 • Tid: Söndagar kl. 16-17
 • Höstperioden veckorna 36-50 (10.9-17.12.2023)
  • OBS! 5.11.2023 INGEN familjeskridskoåkningstur
 • Vårperioden veckorna 1-12 (7.1 – 24.3.2024)
 • Plats: Vasa elektriska arena (Parallellvägen 1)
 • Is: Arena 3 (ingång från info- dörren under trappan)
 • Ledare från Vasa stads idrottsservice på plats

Obs! Man får följa med skridskoåkningen endast från övre avsatsen. Närmare planen (sargarna, avbytarbåsen) får bara skridskoåkarna och de som leder turerna gå

Obs! Var på plats i god tid

Obs! Alla underåriga måste använda hjälm på isen

Allmänna instruktioner:

 • det fins omklädningsrum reserverat för ombyte
  • rum numret fins att kontrollera vid info
 • lämna saker till omklädningsrummet på eget ansvar
 • barnen är på isen på föräldrarnas ansvar
 • en dela av isen kan begränsas till skridskoåkare med klubba endast från instruktörens tillåtelse
 • endast med skridskor på isen
 • arrangör: Vasa stads idrottsservice

Viste du! Skridskor går att lånas från huvudbiblioteket med bibliotekskort

Kontaktuppgifter

Ta kontakt