Förbigå menyn

ART TRAIL 2023 OLD HARBOUR

Artikelkategorier: Museer och utställningar Seminarier, föreläsningar och möten

KONSTSTIGEN I GAMLA HAMN 2023, JAKOBSTAD

Gamla hamnens konststig 2023, är ett internationellt miljökonstevenemang, som visar samtidskonst av hög kvalitet i Jakobstad. Konststigen presenterar 8 internationella konstnärer. Konstnärernas platsspecifika konstverk görs utomhus, utan att ofreda hamnskogens unika ekosystem. De första konstverken kan upplevas längs Gamla Hamnsvägen samt Repslagarbanan från mitten av juni. Spara datumen redan nu!

Redan på plats:

RI EUNG-WOO från Sydkorea, använder endast naturliga element i sina konstverk. Hans konstnärliga tema är “människan och naturen” som är baserad på äldre orientalisk filosofi, när människan ännu levde som samlare och var en del av naturen.

HELINÄ HUKKATAIVALs konst handlar vanligtvis om livet sett genom en kvinnas ögon. Trots en vardaglig utgångspunkt är verkens inre logik överraskande, kanske till och med drömlika, och de är öppna för betraktarens tolkningar.

UTE RITSCHEL är en tysk kurator, kulturantropolog och konstnär. I mer än 20 år har hon jobbat med en serie performativa middagar som hon kallar “Äta konst” och “Ett bord för konst”. Hon kartlägger terrängen inför middagen och insamlar material från naturen för att göra olika platsspecifika kompositioner.

CHIA-HUI LUO är en samtida konstnär från Taiwan. I hennes platsspecifika installationer flätas olika lokala historier in. Hon vill återuppliva minnesbilder, både personliga, men också allmänna minnen genom att kombinera olika tekniker och element.

AMARSAIKHAN NAMSRAIJAV från Mongolien försöker genom nomadkulturens livsstil sprida kunskap om hur man kan leva i harmoni med naturen och hur man kan leva naturvänligt även i framtiden. Att omfamna och hålla den nomadiska tradition vid liv är ett av huvudsyftena med Amarsaikhan Namsraijavs nomadprojekt.

Tredje gruppen, öppning FREDAG,18.8.2023

16:00 Artist talk vid Stadsbiblioteket i Jakobstad
Ca. 17:10 Guidad tur av Konststigen med start från aktivitetsparken i Gamla hamn
18:00 kom med på öppningsfest vid FBK-festplanen! Ta med egen picknick (snacks and drinks)

SALLY KIDALL från Australien gör stora, platsspecifika och konceptuella installationer, bortom galleriets begränsningar. Hon utforskar metaforiska rum och miljöer, samt den oro och osäkerhet som finns i dagens samhälle, speciellt inför klimatförändringar.

THOMAS MAY är grundare av Das GrashalmInstitut, genom vilken han undersöker förhållandet mellan människan och gräs. I sina installationer utformar han olika gräsbevuxna former, som påverkas av ljus, vind, temperatur, nederbörd, och visar den tunna linjen mellan liv och död.

PIRKO JULIA SCHRÖDER jobbar med rum, tid, förgänglighet, med utgångspunkt i det vardagliga. Allt handlar om spår. Om att läsa de tecken som människor och djur lämnat efter sig. Vad kan detta säga oss om en plats? Strukturer och fenomen skapade av människor är hennes konstnärliga fokus.

VEIKKO BJÖRK Finland är en bildkonstnär som arbetar med miljökonst, skulpturer och installationer. Han är baserad i Helsingfors, Finland. I sina miljökonstverk försöker han sudda ut konfrontationen mellan människa och natur. I tidigare konstverk har han kritiserat människans vansinniga förstörelse av miljön.

ANNELI HOLMSTRÖM Finland är en skotsk-finsk bildkonstnär som bor i Jakobstad. Genom ett multidisciplinärt tillvägagångssätt är hon intresserad av de många olika sätt på vilka en historia kan berättas och konstrueras och hur detta fungerar över olika konstmedier.

Gamla Hamnens Konststig 2023 är kuraterad av Rita Leppiniemi och producerad av OUR AIR, i samarbete med Staden Jakobstad.