Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Balatako - Hav och miljö

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Slutarbeten

Balatakos konstgrupp BLÅ avslutar sina bildkonststudier i Wava-institutet med individuella slutprojekt kring temat Hav och miljö. Eleverna, som är 14-15 år har studerat bildkonst på fritiden enligt allmän lärokurs (grundläggande konstundervisning) i ca 7-8 år.