Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Friluftsgudstjänst vid Equity torget i Larsmo centrum

Friluftsgudstjänst vid Equity torget i samband med Larsmodagarna

Kl.12.00 Friluftsgudstjänsten börjar. Medverkande är Max-Olav Lassila, Anders Forsman och Kyrkans Ungdoms blåsorkester.