Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Gemensamt österbottniskt matbord

Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet

Välkommen till ett gemensamt österbottniskt matbord!

Utredningsman Reijo Karhinen redogör för sin rapport kring jordbrukets lönsamhet torsdagen den 22 augusti kl. 9.30–14.00 på YA, Campus Kungsgården i Vasa.

Efter lunch ges livsmedelskedjans aktörer tillfälle att ge sin syn på rapporten och läget.

Program:
9.30 Morgonkaffe, presentation och debatt (öppet för alla)
11.30 Lunch
12.30 Inledande diskussion om Gemensamt matbord (för aktörer i sektorn)

Anmälningar senast måndag 19.8 via följande anmälningslänk: https://bit.ly/2yHaxbm