Förbigå menyn

Kukka-Maria Rosenlund - SYLI

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Konstutställning

I Kukka-Maria Rosenlunds utställning Syli dyker vi in i gränslandet mellan fantasin och verkligheten. Rosenlund förenar fotografiet med ett materialbaserat arbetssätt i sina verk, som genom fysiska minnen behandlar tidens gång, flickskapet och viljan till frihet. Utställningshelheten består av fotografier samt skulpturer i vilka keramik, gips och textil kombinerats. Verken har kommit till under åren 2020–2022 i Finland samt i Andalusien, Spanien.

”Det finska ordet syli (famn på svenska) betecknar något som omger eller omfamnar en. En omfamning är en temporär och flyktig beröring. Jag tänker också att den skulle kunna vara något slags rum som föder formförändringar. Utgångspunkten för motiven som syns i mina verk, såsom sovande hästar, flätor, ormbunkar, gestalter som är bortvända eller gympasalens ribbstolar, är fysiska minnen som går från barndomen ända till vuxendomen. I barndomen är det synliga och det osynliga tydligt, den världen är lite som en resonanslåda för det som händer efter det. Jag tänker på mitt arbete som en beskrivning av etapper som hör till minnet; jag funderar på tillhörigheten till en plats, på sammansmältning och hopkurande. Jag intresserar mig för fenomenet att bli sedd och blickens tematik samt upplevelsen av att vara flicka, som jag hoppas att är en kraftkälla som inte påverkas av kön.”

Vasa konsthall håller öppet tis-sön kl. 11 – 17. Fritt inträde.