Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kaksi ihmistä tietokoneella

Konsulat i Vasa

Bénin, Brasilien, Danmark, Estland, Frankrike, Haiti, Island, Israel, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland har honorärkonsul i Vasa.

Bénin

Bénins hederskonsul i Vasa är Fredrik Ekholm
adress: Vörågatan 13, 65100 Vasa
tel. +358 6 320 9100
tel. +358 50 066 0126
fax: +358 6 320 9101
e-post: fredrik.ekholm@iccc.fi

Danmark

Danmarks hederskonsul i Vasa är Tom Westermark
adress: c/o Harry Schaumans Stiftelse, Hovrättsesplanaden 11, 65100 Vasa
tel. +358 (0)6 7848 901
tel. +358 (0)50 3112 110
fax: +358 (0)6 317 3122
e-post: tom.westermark@hss.fi
öppet: 8:00 – 16:00
språk: svenska, engelska, finska

Estland

Estlands hederskonsul i Vasa är  Pekka Haapanen
adress: c/o Finest Trading Oy, Skeppsgatan 13, 65100 Vasa
tel. +358 40 5077 330
e-post: pekka.haapanen@finesttrading.fi

Frankrike

Frankrikes hederskonsul i Vasa är Victoria Carp-Seppänen
adress: Star trikoo, Strandgatan 7 A 14, 65100 Vasa
tel. +358 50 330 0367
e-post: victoria.carp@beava.fi

Haiti

Haitis hederskonsul i Vasa är Karl-Erik Kloo
adress: Skolhusgatan 21, 65100 Vasa
tel. +358 50 554 7030
e-post: kalle.kloo@hotmail.fi

Island

Islands hederskonsul i Vasa är Björn Palm
adress: c/o Nordic Chartering Ltd, Universitetsstranden 5, 65200 Vasa
postadress: Box 488, 65101 Vasa
tel. +358 40 760 9101
e-post: bjorn.palm@nordicchartering.co

Israel

Israels hederskonsul i Vasa är Fredrik Ekholm
adress: Vörågatan 13, 65100 Vasa
tel. +358 6 320 9100
tel. +358 50 066 0126
fax: +358 6 320 9101
e-post: fredrik.ekholm@iccc.fi

Nederländerna

Nederländernas hederskonsul i Vasa är Juha Häkkinen
adress: c/o Österbottens handelskammare, Rådhusgatan 20, 65100 Vasa
tel. +358 500 561 036
e-post: juha.hakkinen@ostro.chamber.fi

Norge

Norjes hederskonsul i Vasa är Kaj Rönnlund
adress: Villavägen 33, 65230 Vasa
tel. +358 50 570 1746
e-post: kaj@roennlund.net

Sverige

Sveriges honorärkonsul i Vasa är Petra Sund-Norrgård
tel. +358 45 7871 2572
e-post: sverigeskonsul.vasa@gmail.com

Tyskland

Tysklands hederskonsul i Vasa är Teemu Elopuro
adress: c/o Käyttöauto Oy, Strandlandsvägen 35, 65350 Vasa
tel. +358 (0)6 315 6310
fax: +358 (0)6 315 6302
e-post: teemu.elopuro@kayttoauto.fi

Österrike

Österrikes hederskonsul i Vasa är Markus Myllymäki
adress: Teollisuuskatu 4, 65170 Vaasa
tel. +358 50 347 3710
e-post: markus.myllymaki@novafloor.fi

Läs mera om konsulat i Vasa

 • Beskickningarnas uppgifter fastslås i internationella fördrag om diplomatiska representationer och konsulat.
 • Beskickningarna är verksamma i suveräna stater och kan inte åsidosätta de lokala myndigheterna
 • De strävar i regel efter att förbättra
  politiska,
  ekonomiska och
  kulturella relationer mellan länderna samt
  att bevaka sina medborgares intressen
 • Bénin, Brasilien, Danmark, Estland, Frankrike, Haiti, Island, Israel, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland har honorärkonsul i Vasa.

Läs mera om konsulat i Vasa

 • Beskickningarnas uppgifter fastslås i internationella fördrag om diplomatiska representationer och konsulat.
 • Beskickningarna är verksamma i suveräna stater och kan inte åsidosätta de lokala myndigheterna
 • De strävar i regel efter att förbättra
  politiska,
  ekonomiska och
  kulturella relationer mellan länderna samt
  att bevaka sina medborgares intressen
 • Bénin, Brasilien, Danmark, Estland, Frankrike, Haiti, Island, Israel, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland har honorärkonsul i Vasa.