Olet täällä

Kaavatyössä tutkitaan korttelin olemassa olevien rakennusten käyttömahdollisuuksia sekä korttelin täydennysrakentamista. Tavoitteena on asuin-, liike- ja toimistorakentaminen. Uudisrakentamisen kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat korkeat, johtuen keskeisestä ja historiallisesti arvokkaasta sijainnista. Korttelin lounaispuolella sijaitsee rautatieasema ja siihen liittyvä puistoalue. Korttelin koillispuolella sijaitsee entisen linja-autoaseman kortteli, jonne on suunnitteilla uusi kauppa- ja kulttuurikeskus, Wasa Station.

Sivut