Olet täällä

Asemakaavoituksen kohteena on Yttersundomissa sijaitsevien koulun, pappilan ja vanhainkodin ympäristö. Tavoitteena on asemakaavaluonnos vuonna 2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.–28.6.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan tavoitteista voi esittää mielipiteitä kaavoitukselle nähtävilläoloaikana.

Kivikiilan alueella tarkoitetaan Mustasaarentien, Välitien ja Kokkolantien rajaamaa kiilamaista aluetta. Sen osalta tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaan toimitila-alueen kehittymiselle heikentämättä viereisen asuinalueen olosuhteita. Erityisesti Mustasaarentien varteen sijoitettavalle rakentamiselle asetetaan viihtyisyyteen vaikuttavia laatuvaatimuksia.

Aluetta rajaavilla tie- ja katualueilla asemakaava on nykytilanteen toteava. 

 

Asemakaavoitukseen on valmistauduttu vuoden 2016 aikana tehdyllä luontoselvityksellä. Länsiniityn asemakaava-aluetta laajennetaan pohjoiseen ja alueesta suunnitellaan viihtyisä ja eri asumismuotoja tarjoava asuinympäristö. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuoden 2018 aikana.

Sivut