Olet täällä

Pilvilammen vieressä sijaitsevan tehdasalueen omistaja ja päätoimija Uponor Infra on supistanut muoviputkien valmistusta Vaasassa ja etsii vapautuville tiloille uutta käyttöä. Muutostilanteessa on mahdollisuus katsoa yritysalueen kehittämisvaihtoehtoja uudesta näkökulmasta. Asemakaavaa laadittaessa sovitetaan maanomistajien ja muiden toimijoiden tavoitteet, yleiset kaupunkirakenteen kehittämistavoitteet yhteen luonnon ja rakennetun ympäristön asettamien lähtökohtien kanssa.

Tammipihan tontin asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asunto- ja/tai palveluasumistyyppinen lisärakentaminen nykyisen pysäköintilaitoksen päälle. Kaavamuutoksessa osoitetaan ne rakennusalat, joissa täydennysrakentaminen on mahdollista. Kaavamuutoksessa määritellään ne vähimmäisvaatimukset, joilla varmistetaan laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön sekä korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ratkaisun syntyminen.

Alueen pääkäyttötarkoitus pysyy entisellään asuinkerrostalojen korttelialueena, jolla sallitaan katutasossa liiketilaa sekä yhden kiinteistön osalla vanhusten palveluasumista. Kaavoitettava alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja kaavan etenemisen aikataulu riippuu kaavoituksen käynnistämissopimuksista.

Sivut