Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

2068 ungdomar sökte Vasa stads sommarjobb

Publicerad: 3.3.2022

De mest populära sommarjobben var uppgifter som hjälpledare och assisterande parkarbetare. Sommarjobbsansökan pågick hela februari och slutade 28.2. I år fanns det cirka 56 olika arbetsuppgifter och totalt 446 sommarjobb kunde sökas.

Sommarjobben kunde sökas i fem olika grupper: 14–15-åringar, 16–17-åringar och 18–29-åringar, högskolestuderande samt ungdomar med funktionsnedsättning och särskilda behov. Målet med separata ansökningsprocesser är att hitta ett lämpligt sommarjobb till så många unga som möjligt.

Vasa stad är en av de största sysselsättare i regionen och erbjuder varje år hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns på daghem, inom grönområdesenheten, på bibliotek och museer.  Till sommarjobb söktes bl.a. motionskompisar, some-ambassadörer, sommarbibliotekskompisar och daghemsassistenter.