Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Badförbud vid Top Campings badstrand – övriga undersökta badstränder i Vasa uppfyller kvalitetskraven

Publicerad: 26.7.2022

Under vecka 29 har det tagits prov (13 st.) i enlighet med uppföljningskalendern för badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. I det vattenprov som togs på badstranden vid Top Campings campingområde konstaterades fekala enterokockbakterier, och därför har badstranden belagts med badförbud. Övriga undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven. Uppföljningen av blågröna alger har intensifierats vid alla badstränder på grund av det varma vädret med milda vindar samt havsvattnet som värmts upp.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden fekala enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml. På Top Campings badstrand uppmättes en bakteriemängd på 4200 pmy/100 ml.

Vasa Vatten har 25.7 meddelat hälsoskyddsmyndigheten att VV har granskat avloppsvattenpumpstationen i området. Inget avvikande har upptäckts i pumpstationen eller dess drift.

Det antas att skälet till den höga bakteriehalten är regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt ut smuts från markytan i havsvattnet. Varken verksamhetsutövaren eller hälsoskyddsmyndigheten har fått några anmälningar om eventuella insjuknanden på grund av badvattnet på badstranden.

Ett nytt prov har tagits av badvattnet vid badstranden på Top Campings campingområde 25.7 för att bakteriesituationen ska kunna följas upp. Resultaten blir färdiga i slutet av veckan.

Vattenkvaliteten följs upp under hela sommaren

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) regelbundet upp under badsäsongen 15.6 – 31.8.2022.

De badstränder som följs upp är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga, södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn  (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.

Mer information ger:

Maarit Kantola, hälsoingenjör, tfn 040 5551184 / terveysvalvonta@vaasa.fi