Förbigå menyn
Äiti ja lapsi

Artikelkategorier: Nyheter

Barnets röst hörs allt bättre i Vasa: arbetet med modellen Barnvänlig kommun går framåt

Publicerad: 26.1.2024

Vasa stad deltar i UNICEF:s modell med målsättningen att få ett erkännande som Barnvänlig kommun. Arbetet går framåt, och nu har UNICEF godkänt Vasas verksamhetsplan, vars fem målsättningar man genast kan börja förverkliga.

Vasa har fem konkreta målsättningar, genom vilka man försöker utveckla staden att bli mer barnvänlig fram till våren 2025. När åtgärderna genomförs kommer de att ha stor inverkan på förverkligandet av barns och ungas rättigheter i vår stad.

Barnen i Vasa har själva bidragit med en målsättning om att utveckla kollektivtrafikens rutter och tidtabeller samt att underhålla cykelvägarna. Den andra målsättningen främjar alla barns och ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

– I den här målsättningen består åtgärderna till exempel av att man gratis kan prova på olika idrottsgrenar, kulturevenemang samt hobbyverksamhet som ordnas efter skoldagen, berättar Christina Knookala, ordförande för styrgruppen Barnvänlig kommun.

En av målsättningarna är ett systematiskt ibruktagande av en utvärdering av hur barn påverkas av beslutsfattandet.

– Med hjälp av en utvärdering av hur barn påverkas kan man i förväg ta reda på hur ett visst projekt kan förverkligas på bästa möjliga sätt med tanke på barnens intressen. Nu söker vi tydliga instruktioner och ett team som ansvarar för genomförandet, säger Knookala.

5 målsättningar som genomförs fram till våren 2025

Vasas verksamhetsplan innehåller fem målsättningar, vilka redan genomförs eller kommer att genomföras:

  1. Kommunen har tydliga riktlinjer för att stödja införandet och det systematiska genomförandet av utvärderingen av hur barn påverkas (Lapsivaikutusten arviointi LAVA). Utvärderingen av påverkan görs av en expertgrupp.
  2. Kommunens personal och viktiga intressenter har blivit förtrogna med barnets rättigheter som en del av introduktionsprogrammen.
  3. Kommunen främjar alla barns och ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och njuta av en meningsfull fritid.
  4. Kollektivtrafikens rutter, tidtabeller och cykelvägarnas underhåll utvecklas.
  5. Kommunen har mångsidiga och inkluderande strukturer, som iakttar barns och ungas synsätt under olika åldrar vid planeringen och utvecklandet av servicen.

Utvecklingsarbetet berör hela staden

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna.

Modellen hjälper kommunen att fatta rätt beslut för barnens välfärd i kommunens förvaltning och i de dagliga tjänsterna för barn. Den hjälper kommuner att säkerställa att rättigheterna för barn i de mest utsatta positionerna förverkligas.

Utvecklingsarbetet berör hela staden och alla sektorer, från stads- och trafikplanering ända till småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

År 2024 deltog sammanlagt 59 kommuner från olika delar av Finland i modellen.

Så här framskrider modellen Barnvänlig kommun i Vasa:

  • 2022–2023: Kartläggning av barnets rättigheter i nuläget samt hörande och inkludering av barn.
  • 2023: Verksamhetsplanen och målsättningarna fastställs.
  • 2024–2025: Verksamhetsplanen genomförs och uppföljs.
  • 2025: Utvärdering och möjlighet att få erkännandet Barnvänlig kommun av UNICEF.