Förbigå menyn
Havainnekuva GigaVaasa-alueesta.
Illustration av framtida GigaVasa-området i sin helhet.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Batteriindustrins cellprojekt i Vasa fortskrider: miljökonsekvensbedömningen till nästa fas

Publicerad: 28.1.2022

FREYR Battery, utvecklaren av ren, nästa generations produktionskapacitet för battericeller, har utarbetat ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB) för den planerade battericellsanläggningen i Vasa och lagt fram sina förslag till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Detta är ett viktigt steg i tillståndsprocessen för att möjliggöra byggandet av FREYRs battericellsanläggning i Vasa.

– FREYR Batterys cellfabriksberedning är Finlands första stora cellprojekt, och vi är mycket glada över att förberedelserna har kommit fram till detta stadium. Vi har samarbetat med fler aktörer i GigaVaasa-området i olika skeden av miljökonsekvensbedömningsprocesserna, och vi har lärt oss mycket under arbetets gång. FREYR Batterys MKB-process, är så noggrant utförd att den utgör en god grund för framtida tillståndsförfaranden, säger VD Ulla Mäki-Lohiluoma å GigaVaasa teamets vägnar.

Läs FREYR Batterys press meddelande (på engelska)

Läs mera om GigaVaasa-området