Förbigå menyn
Kädestä kiinni

Artikelkategorier: Nyheter

Den drogförebyggande veckan hålls 6−12.11.

Publicerad: 6.11.2023

Den riksomfattande drogförebyggande veckan hålls 6−12.11.2023. Under temaveckan sporras man till att ställa klargörande frågor, för det lönar sig att fråga. Den som frågar kan vara en närstående eller till exempel en kompis, en ungdomsledare, en lärare eller en yrkesperson inom social- och hälsosektorn.

Som tema för den drogförebyggande veckan år 2023 har man valt Hand i hand: rusmedels- och mentalvårdsarbete.

Nyttig information och hjälp:

 • PEPP: den rusmedelsförebyggande modellen: nyttigt material för småbarnspedagogiken, skolor, föräldrar och föreningar.
 • Inom Österbottens välfärdsområde har man som ett försök infört tjänster för unga och föräldrar:
  • för föräldrar på adressen enjaksa.fi
  • för unga på adressen normaali.fi
  • Med hjälp av videorna får man ork och stöd för att klara av problem i vardagen.
 • Webbtjänsten Droglänken om rusmedel och beroenden är avsedd för droganvändare, spelare, anhöriga och alla som är intresserade av information om rusmedel.
 • Webbtjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa såväl för yrkespersoner som även för medborgare, med beaktande av olika målgrupper.
 • På drogförebyggande veckans webbplats www.kysyminenkannattaa.fi publiceras temaveckans material och evenemang.

FinFami Österbotten rf:s anhörigrådgivare Ulrika Vestergård-Denward har ett trösterikt budskap till människor i vars familjer det finns oro för den mentala hälsan eller beroenden:

När en tillfrisknar lättar oron för många – du är inte ensam.

Det här händer i Vasa 6–12.11

 • Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari uppmärksammar den drogförebyggande veckan på följande sätt:
  • Vecka 45 ges på sociala medier information om temaveckan (Hand i hand: rusmedels- och mentalvårdsarbete).
  • En anonym chatt-tjänst på Reimaris webbsidor vardagar kl. 10–15. Unga kan anonymt och konfidentiellt diskutera droger eller vad som helst annat.
  • Måndag 6.11 kl. 14–17.30 besöker vi ungdomsgården Kyrölä och informerar om kampanjveckans teman.
  • Onsdag 8.11 kl. 16–18 i det virtuella kaféet (Kaffe keskiviikko) är temat rusmedel och mental hälsa.
 • Under den drogförebyggande veckan ordnas en bokutställning om sunda levnadsvanor samt rusmedel och mental hälsa. Utställningen hålls på andra våningen i Vasa huvudbibliotek på avdelningen för naturvetenskap och teknik.
 • Minnesstund för dem som dött på grund av droger
  • Välkommen att minnas dem som mist sitt liv på grund av droger.
  • Tid ti 7.11 kl. 18.00
  • Plats: Trefaldighetskyrkan, framför Lotsstatyn
  • På programmet står tal, musik, en tyst minut, nedläggning av ljus samt efter det kaffeservering i församlingssalen.
  • Arrangörer är Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Österbottens kriscenter Valo.
 • Föreläsningen ”Att orka tillsammans − hur hitta vägar framåt då någon i ens närhet inte mår bra” ordnas i Vasa medborgarinstitut Alma 9.11.2023 kl. 18.00–19.30. Mer information och anmälan.
 • Vasa stad har redan i flera år deltagit i drogförebyggande veckan, bland annat genom att ingen alkohol serveras vid stadens representationstillfällen under denna vecka.