Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Energirådgivning finnas att fås i Österbotten

Energimyndigheten finansierar regional energirådgivning i alla finska landskap under de kommande fyra åren. Genom rådgivning främjas energieffektivitet och tillämpandet av förnybar energi. I Österbotten erbjuds energirådgivning av Thermopolis Oy.

En av Energimyndigheten finansierad rådgivning inleddes i maj 2019. Den regionala rådgivningen omfattar energirådgivning åt konsumenterna samt främjande av energisynen och effektivitetsavtalen i kommunerna samt i samband med små och medelstora företag.

Energiverket har i varje landskap konkurrensutsatt en aktör, som främjar energieffektivitet och tillämpande av förnybar energi genom rådgivning. I Österbotten erbjuds energirådgivning av Thermopolis Oy, Lea Hämäläinen, lea.hamalainen@thermopolis.fi tfn: 040 960 6976.

Den energirådgivning som ges på landskapsnivå upplevs vara viktig och lätt att nå. Energimyndigheten har redan under 2018 strävat till att i försökssyfte få fart på det regionala energi- och klimatarbetet. De resultat som fått från försöksskedet tillämpades vid skaffandet av rådgivningsverksamheten som täcker alla landskap.

Läs mera om ämnet (artikeln finns enbart på finska): https://energiavirasto.fi/tiedote/-/asset_publisher/energiavirasto-rahoittaa-alueellista-energianeuvontaa-maakunnissa-neljan-vuoden-ajan

Publicerad: 16.07.2019