Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Ett nytt evenemang för barnfamiljer handlar om att uttrycka känslor

Publicerad: 20.2.2023

Uppdaterad: 23.2.2023

Känslornas festival hyllar kreativ pedagogik i Vasa i synnerhet i skolorna. Öppna workshoppar och teaterföreställningar avsedda för barnfamiljer ordnas på Vasa huvudbibliotek i Dramasalen 6–10.3.2023.  

Känslornas festival bjuder barnfamiljer i området på avgiftsfria evenemang, såsom teater, musik, bildkonst, historieberättande och workshoppar.  Vid olika konstnärers framträdanden och workshoppar granskas bland annat var nyfikenheten, glädjen, kärleken, sisun och entusiasmen bor?

Öppna publikevenemang i huvudbibliotekets Dramasal:

  • Måndag 6.3, tisdag 7.3 och onsdag 8.3 17–18.30 ordnas performanceworkshoppar.
  • Torsdag 9.3 17–20 middagsevenemang för internationella familjer som bor i Vasa. På programmet finns ståupp, där man kan dela sin historia om den finska sisun vid open mic-tillfället.   Barnen kan delta i konst- och pysselprojekt i Känslostudion.
  • Fredag 10.3 17–18.30 får vi lära oss pantomim och att uttrycka känslor tillsammans med Novias teaterpedagoger.

Bakgrunden ett pilotprojekt

Bakgrunden till festivalen är ett pilotprojekt som inletts senaste höst, vilket har genomförts i Vasas skolor och daghem under ledning av kulturhandledare Thomas Velissaris. Inom programmet där kreativ pedagogik och teaterfostran ingår har man övat sig på att uttrycka grundkänslor bland annat genom pantomimframföranden och workshoppar.

I pilotprojektet har tre klasser från Onkilahden yhtenäiskoulu, sex klasser från Suvilahden koulu, en klass från Steiner-koulu samt studerande från Vamia deltagit.

– Barnen och studerandena gjorde visuell konst, såsom teckningar, målningar och videor med utgångspunkt i tanken på hur det skulle se ut om känslorna hade ett eget land.  På vissa klasser hade vi inget gemensamt språk, så då använde vi pantomim vid kommunikationen, berättar Thomas Velissaris.

Eleverna uppträder för varandra

Eleverna i de skolor som är med under festivalen framför tillsammans med Thomas Velissaris, kulturpedagog Sanna Asikainen och Heli Säde en performance och håller en workshop som strömmas till alla skolor i Vasa så att eleverna kan följa med den.

– Under tre dagar har vi också kontakt med tre grekiska klasser, och de presenterar ett projekt som baserar sig på kreativ pedagogik, berättar Velissaris.

En egen workshop har också riktats till lärare, pedagoger och professionella inom pedagogik, vilken ordnas fredag 10.3 kl. 12–14 i Dramasalen.