Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

För första gången i Vasa förbereds ett språkprogram för hela staden - berätta vad du tycker!

Publicerad: 7.5.2021

Nästan 100 olika språk talas i Vasa, vilket visar att flerspråkighet är en viktig del av en internationell stad som vår. Flerspråkighet återspeglas starkt även i det pågående omfattande språkprogrammet i Vasa stad. I synnerhet finns det en önskan att ytterligare öka användningen av engelska inom stadens service. Nu har invånarna möjlighet att påverka språkprogrammet och att uttrycka sin åsikt om det preliminära språkprogrammet fram till den 16 maj 2021.

Språkprogrammet har utarbetats tillsammans med representanter för stadens olika enheter i en arbetsgrupp under ledning av Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör. Arbetet följer den nationella språkstrategin, som utfärdats av regeringen och vars syfte är att säkerställa att de grundläggande språkliga rättigheterna för dem som talar de nationella språken kan verkställas. Riktlinjerna från Justitieministeriet och Kommunförbundet samt Vasas stadsstrategi har använts i arbetet.

– Vi vill nu höra åsikter och tankar från stadens invånare och anställda angående programmets innehåll. Baserat på de mottagna kommentarerna finslipar och arbetar vi på språkprogrammet så att det blir ännu bättre, säger Suvi Aho, regionservicechef och sekreterare för arbetsgruppen.

Svara på undersökningen fram till 16.5. (länk till Webropol-undersökning). Undersökningen kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

Du kan läsa den preliminär version av programmet här.

Vasa stad organiserar också en invånarkväll via Teams-applikationen 11.5 2021 kl. 17-18. Du kan då komma och lyssna på mer information samt diskutera frågor som gäller språkprogrammet. Ingen förhandsanmälan behövs till invånarkvällen, utan du kan delta i diskussionen via den här Microsoft Teams-länken (anslut via dator eller mobilapp):

Klicka här för att delta i mötet.