Förbigå menyn
Gamla Vasa museum

Artikelkategorier: Nyheter

Hissunderstödet täcker hela 55% av kostnaderna för en efterinstallerad hiss – välkommen att bekanta dig med en ny hiss och höra mera om hissunderstöd

Publicerad: 17.5.2022

I Vasa finns cirka 400 våningshus utan hiss. Tillgängligheten i bostadsbyggnader stöds med ARAs och Vasa stads understöd för installering av hissar efteråt och för tillgänglighetsrenoveringar. Vasa stads fastighetssektor ordnar ett infomöte, där man får bekanta sig med en ny efterinstallerad hiss och där det berättas mera om hiss- och tillgänglighetsunderstöden.

Det är möjligt att få hissunderstöd för att låta installera hiss i ett våningshus, och understödet täcker till och med 55 procent av de totala kostnaderna. Understödet som ansöks hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boende ARA uppgår till hela 45 % av de totala kostnaderna, och dessutom har man möjlighet att från staden få ett tilläggsunderstöd på 10 % för att installera en eller flera hissar.

ARA beviljar dessutom husbolag tillgänglighetsunderstöd för tillgänglighetsrenoveringar, som kan vara mycket omfattande. Också tillgänglighetsunderstödet täcker så mycket som 45 % av reparationskostnaderna. Husbolagen har aktivt ansökt om ARAs tillgänglighetsunderstöd för tillgänglighetsrenoveringar som ska göras i samband med att en eller flera hissar förnyas. Även staden stöder husbolagens tillgänglighetsrenoveringar med ett litet understöd, som kan söks antingen utöver ARAs understöd eller oberoende av det. Stadens tillgänglighetsunderstöd gäller utöver husbolag också föreningar, sammanslutningar och små företag.

I infomötet deltar Vasa stads bostadschef Jonas Nylén, tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka och byggnadsingenjör Jouko Seppänen samt en representant för styrelsen vid husbolaget Skolhusgatan 18.

Plats och tid:

  • Skolhusgatan 18, 65100 Vasa
  • Onsdag 25.5 kl. 14-15

Läs mera: