Förbigå menyn
Unga

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hurdana uppfattningar anknyter till ungdomsarbetet? Svara på förfrågan så är du med och utvecklar ungdomsarbetet i Vasa

Publicerad: 20.10.2023

Vasa stads ungdomsservice kartlägger nu de uppfattningar som anknyter till ungdomsarbetet i området. Kommuninvånarförfrågan kan besvaras av alla intresserade och svaren används för att utveckla ungdomsservicen.

Vasabo, välkommen att besvara en förfrågan som syftar till att kartlägga de uppfattningar som sammanhänger med ungdomsarbetet! Besvarandet av förfrågan hjälper Vasa stads ungdomsarbete i utvecklingsarbetet.

Svara på förfrågan senast 19.11.2023: https://link.webropol.com/s/Kuntalaiskysely23

På förfrågan kan Vasabor i alla åldrar samt ungdomsarbetets samarbetsparter svara.

  • Det är frivilligt att besvara förfrågan och det görs anonymt.
  • I början av förfrågan väljer du den kommun som dina svar gäller.
  • Efter det svarar du på några bakgrundsfrågor som gäller i vilken roll du svarar på förfrågan.
  • I slutet av förfrågan ställs påståenden som anknyter till Vasa stads ungdomsarbete, och dem kan du besvara i enlighet med dina uppfattningar.

Förfrågan är en del av det av undervisnings- och kulturministeriet finansierade Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuunas verksamhet och den görs på flera orter runt om i Finland.