Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodissa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I försöket med tvåårig förskoleundervisning är fyra daghem i Vasa med

Publicerad: 1.2.2022

Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Under verksamhetsperioden 2022–2023 har ministeriet valt Gerby daghem, Metsäkallion päiväkoti, Sundom daghem samt Pikkuonnin päiväkoti i Merikart som försöksdaghem i Vasa.

I försöket med tvåårig förskoleundervisning kan familjerna inte ansöka om att få vara med, utan undervisnings- och kulturministeriet väljer de daghem samt barn som är med.

Det riksomfattande försöket inleddes i augusti 2021 och avslutas i maj 2024. De fyra daghem i Vasa som valts har varit med sedan augusti 2021.

Under våren väljer ministeriet de barn som kan delta i försöket vid de fyra anmälda daghemmen. I försöket tas nu barn som fötts år 2017 med, och i fråga om dem inleds försöket i augusti 2022.

– Genast då vi här på förvaltningen för Vasa stads småbarnspedagogik får uppgifter om de valda barnen meddelar vi deras familjer om det, berättar servicechef Hanna Valkeinen.

Målet är att stärka jämlikheten i utbildningen

Syftet med det riksomfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning är att stärka jämlikheten i utbildningen samt att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.

Till ministeriets försök valdes genom slumpmässigt urval totalt 105 kommuner. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner.

Med i försöket i Vasa är både 5-åringar som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen och kontrollgrupper där 5-åringarna är med i småbarnspedagogiken.

I försöket deltar uppskattningsvis totalt 10 000 barn som är födda 2016 eller 2017.