Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Köpmansgatan stängs under den tid underhållsarbeten utförs vid plankorsningen

Publicerad: 19.6.2024

Köpmansgatan stängs tillfälligt 26.6.2024 kl. 21 – 27.6.2024 kl. 7 på grund av underhållsarbeten på järnvägens plankorsning. Arbetena utförs på natten för att de ska störa trafiken så lite som möjligt.

Medan arbetena pågår styrs fordonstrafiken via Kråklundsgatan, Gamla Vasagatan, Företagaregatan och Postgatan och gång- och cykeltrafiken via Ruinparksgränden och Östra Staketgatan.

Stängningen påverkar också kollektivtrafiken. Liftis linjer 1, 4 och 44 kör en undantagsrutt medan arbetena pågår.

Linje 1

Linje 1 kör en alternativ sträckning, där man möjliggör en bytesförbindelse mellan linjerna 1 och 7 i Liselund.

26.6 kvällsturerna kl. 20.40 och 21.40 från Västervik samt kvällsturerna kl. 21.45 och 22.15 från Liselund kör  undantagsrutten Roparnäsvägen – Haldinsgatan – Radiovägen – Kapellbacksvägen – Gamla Vasagatan – Företagaregatan – Postgatan – Köpmansgatan – Torggatan.

27.6 morgonturen kl. 5.50 från Västervik och morgonturen kl. 6.05 från Liselund kör undantagsrutten Roparnäsvägen – Haldinsgatan – Radiovägen – Kapellbacksvägen – Gamla Vasagatan – Företagaregatan – Postgatan – Köpmansgatan – Torggatan.

Linje 4

26.6 kvällsturen kl. 21.05 från Gerby och kvällsturen kl. 21.00 från flygplatsen kör undantagsrutten Roparnäsvägen– Köpmansgatan – Kråklundsgatan – Gamla Vasagatan – Företagaregatan– Runsorvägen –Flygfältsvägen – Flygplatsen

27.6 morgonturen kl. 6.05 från Gerby kör undantagsrutten Roparnäsvägen – Köpmansgatan – Kråklundsgatan – Gamla Vasagatan– Företagaregatan – Runsorvägen  – Flygfältsvägen – Flygplatsen

Linje 44

26.6 kvällsturen kl. 22.05 från flygplatsen kör  undantagsrutten Roparnäsvägen– Köpmansgatan – Kråklundsgatan – Gamla Vasagatan – Företagaregatan– Runsorvägen –Flygfältsvägen – Flygplatsen

27.6 morgonturen kl. 5.25 från centrum kör undantagsrutten Roparnäsvägen – Köpmansgatan – Kråklundsgatan – Gamla Vasagatan– Företagaregatan – Runsorvägen  – Flygfältsvägen – Flygplatsen