Förbigå menyn
skulptur

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Kvarkens skärgård inspirerade skulptören Kirsi Kaulanen – Vasas nya landmärke lyser också upp stadsmiljön 

Publicerad: 12.11.2021

Infarten till Vasa stad får ett nytt utseende i och med den nyligen färdigställda offentliga skulpturen i Sandviken. I den åtta meter höga skulpturen av stål av Kirsi Kaulanen finns intryck från Kvarkens skärgård och den fungerar som ett hållbart landmärke. Med belysningen av verket eftersträvas också trivsel i stadsmiljön.

Skulptör Kirsi Kaulanens skulptur heter De Geer och den har fått sitt namn av det vågformade moränfält som finns i Kvarkens skärgård. Konstverket, som är åtta meter högt och har tillverkats i målat rostfritt stål, är en hyllning till Kvarkens skärgård som finns i Vasaregionen.

Skulpturen finns i Handelsesplanadens rondell som har anlagts vid slutet av motorvägen. Rondellen styr trafiken i riktning mot torget, centralsjukhuset och Malmögatan.

–Eftersom verket står på en central plats vid en av infartslederna till staden, ville vi att det skulle uttrycka något väsentligt om Vasa och generellt om det område som en person som anländer till staden kommer till samt önska hen välkommen, berättar museidirektör Elina Bonelius från Vasa stads museer.

Det nya konstverket avtäcks och belyses till glädje för stadsborna fredag 12.11 med början kl. 16.30.

Intrycket av att skulpturen växer ökar genom belysningen

Skulpturen De Geer byggs upp av skissartade ringar av samma slag i olika storlekar och de bildar skulpturens form.

–Skulpturen skildrar det randiga havslandskapet och nya öar som uppstår till följd av landhöjningen. Inuti en större form finns mindre ringar som beskriver intrycket av födelse och växande, beskriver skulptör Kirsi Kaulanen.

Skulpturen ges mera liv genom det föränderliga ljuset. Genom det åstadkoms en fin rörelse, som framhäver verkets växtriktningar. Med belysningen eftersträvas också trivsel i stadsmiljön, eftersom den offentliga skulpturen är en del av de rutter där invånarna rör sig i vardagen.

–Belysningen ökar välmåendet och säkerheten i synnerhet under den mörka tiden. De lösningar som använts vid belysningen är energieffektiva och minimerar ljusföroreningarna, berättar Kaulanen.

Ljusplaneringen för skulpturen har Sara Leino gjort. I samarbete med henne har Kirsi Kaulanen gjort flera offentliga projekt.

Prisbelönt skulptör

Kirsi Kaulanen, som vann den planeringstävling som ordnades för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, har planerat flera offentliga skulpturer bl.a. i städerna Kotka och Borgå samt i Helsingfors musikhus, Annegården, Fiskehamnen och Aalto-universitetet. Kaulanen utexaminerades år 2004 som konstmagister från Konstindustriella högskolan och hon har också studerat vid konstskolorna i Tallinn, Kankaanpää och Lappland.

I en tävling för inbjudna, som Vasa stad ordnade år 2020, ombads konstnärerna lämna in skisser över en ny offentlig skulptur. Valet gjordes av en utvärderingsgrupp, som bestod av representanter för Vasa stads museer, tekniska sektor samt Bröderna Gröndahls Stiftelse. Vasas 158:e offentliga konstverk har skaffats med finansiering från Bröderna Gröndahls Stiftelse.