Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

På Brändö bro utförs grävarbeten – cykel- och gångvägen stängs tillfälligt

Publicerad: 18.10.2021

Framför EnergyLab Vaasa i den ända av Brändö bro som vetter mot universitetet utförs grävarbeten med början 18.10.2021. Cykel- och gångvägen på brons västra sida är stängd på grund av grävarbetena.

Medan arbetena pågår kan cyklisterna och fotgängarna använda leden på östra sidan av Brändö bro. Arbetet påverkar inte fordonstrafiken.

Trafiken återgår till det normala senast 29.10.2021.

Läge på kartan: