Förbigå menyn
Vägmärke 4

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

På Infjärdsvägen förnyas vatten- och avloppsrörsystemen – avvikande trafikarrangemang gäller till maj

Publicerad: 13.10.2022

På Infjärdsvägen i Dragnäsbäck förnyas vatten-, avlopps- och dagvattenrörsystemen. Arbetena inleds måndag 17.10 med att asfalten avlägsnas. Den egentliga avloppssaneringen inleds 19.10 vid Infjärdsvägen 5 och den fortgår mot Kuulagatan.

I år kommer arbetena att pågå fram till julen, men efter årsskiftet fortsätter de till maj nästa år.

Schaktet finns på gatuområdet och de avvikande trafikarrangemangen kan ses på arbetsplatsen enligt hur arbetena framskrider.

För mer information, kontakta:

Byggarbetsplatschef Jukka Saari, tfn +358 40 510 6112