Förbigå menyn
Havainnekuva GigaVaasa-alueesta.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Planeringen av en anodmaterialfabrik för batteriindustrin fortsätter i Vasa

Publicerad: 28.10.2022

Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials har ingått ett intentionsavtal, utifrån vilket bolagen bedömer möjligheterna att grunda en fabrik för produktion av anodmaterial i Vasa. För fabriken har på GigaVaasa-området reserverats den tomt som blev ledig då samarbetet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials upphörde 25.8.2022.

– Jag är väldigt nöjd med att GigaVaasa-området utvecklas enligt planerna då värdekedjan även kompletteras med anodmaterialproduktion. Samarbetet med Epsilon och Finlands Malmförädling har varit produktivt och väldigt fungerande, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry 

Tomtreserveringen godkändes på Vasa stadsstyrelses sammanträde 3.10.2022. Tomt nr 18 som företaget reserverat ligger nära tomten som FREYR Battery reserverat för en battericellfabrik.   

I ett pressmeddelande från Finlands Malmförädling står det att samarbetet gällande fabriksprojektet börjar med beredning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser. Målet är att MKB-förfarandet gällande projektet inleds i början av 2023 då MKB-programmet kan lämnas in till kontaktmyndigheten.    

 I Europa planeras i nuläget battericellproduktion på cirka 1 200 gigawattimmar fram till slutet av detta årtionde, vilket förutsätter en stark produktion av batterimaterial. Vi är med Epsilon bland de första som inleder ett projekt gällande produktion av anodmaterial för litiumjonbatterier. Ur Finlands Malmförädlings perspektiv kompletterar detta projekt våra katodmaterialprojekt som redan framskridit, konstaterar Vesa Koivisto, direktör för Finlands Malmförädlings batteriaffärsverksamhet.  

 Världen håller på att övergå till ett elektriskt ekosystem, vilket mångdubblar efterfrågan på batterier. Vi förväntar oss att investeringarna i batterivärdekedjan ökar globalt och att den lokala batteritillverkningen stärks i och med investeringarna. Vårt samarbete med Finlands Malmförädling inleds i rätt tid. Vi har som mål att i Europa bygga upp en verksamhetsmiljö för ett hållbart batteriekosystem, säger Vikram Handa, verkställande direktör för Epsilon Advanced Materials.  

Pressmeddelande från Finlands Malmförädling (på finska och engelska)

Det som hittills har skett på GigaVaasa-området: 

  • April 2021: Den första reserveringen på GigaVasa-området; Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik. 
  • Augusti 2021: FREYR Battery valde Vasa som förläggningsort för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal har ingåtts om en 90 hektar stor tomt. 
  • November 2021: Johnson Matthey meddelade att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.  
  • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingick ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området. 
  • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider. 
  • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingick ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt. 
  • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortsätter. 
  • September 2022: Intentionsavtalet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials måste formellt hävas då företagens samarbete har upphört och för att nya förhandlingar om tomten i fråga ska kunna inledas med företagen. 
  • Oktober 2022: Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal, utifrån vilket möjligheterna att i Vasa grunda en fabrik för produktion av anodmaterial för batteriindustrin bedöms.