Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skol- och daghemsexponeringar informeras det i fortsättningen om bara i Wilma

Publicerad: 11.1.2022

Vasa stad informerar inte längre offentligt på sin webbplats, i sina kanaler på de sociala medierna och inte heller till medierna om exponeringar för coronaviruset som skett i skolor och daghem. De exakta uppgifterna om antalet exponerade kommer nu med fördröjning, och till följd av det sämre pandemiläget har man avstått ifrån en omfattande smittspårning inom Österbottens välfärdsområde. Skolorna och daghemmen meddelar fortsättningsvis vårdnadshavarna om exponeringar via Wilma.

Österbottens välfärdsområde informerade måndag 10.1 att man blir tvungen att avstå från omfattande smittspårning på grund av antalet fall av coronavirussmitta som växer exponentiellt.

Man hinner alltså inte längre ringa till alla som fått smitta, och den som fått smitta bör själv meddela de personer som hen har varit i kontakt med under 48 timmar innan symtomen började eller coronavirustestet togs.

– Det försämrade läget ses också i skolor och daghem i Vasa. Eftersom den bekräftade informationen om antalet exponerade nu kommer med fördröjning, avstår vi från kommunikationen om coronavirusexponeringar på stadens webbplats, i kanalerna på de sociala medierna och till medierna. Skolor och daghem informerar fortsättningsvis vårdnadshavarna om exponeringar via Wilma, berättar stadsdirektör Tomas Häyry.

– Det viktigaste är nu att vi alla gör vår andel och följer de gemensamma anvisningarna för att situationen ska fås under kontroll. För närvarande rekommenderas starkt att alla sociala situationer ska undvikas, påminner Häyry.

Beslutet att sluta med att informera offentligt om exponeringar i skolor och daghem fattades i stadens beredskapsledningsgrupp måndag 10.1.