Förbigå menyn
Ilmakuva Matkakeskus

Artikelkategorier: Nyheter

Studerande brainstormar kring ett koldioxidsnålt Vasa med ett smidigt vardags- och näringsliv, tid 72 timmar

Publicerad: 26.10.2021

I 72-timmars trafikutmaningen söker man mångsidiga, innovativa och användarorienterade lösningar för Vasas stadsmiljö. Hur kan man samordna mobilitet, en smidig vardag och näringslivets perspektiv och vilka är lösningarnas utsläppsverkningar?

I 72-timmars trafikutmaningen, som börjat i dag, utvecklar en grupp studerande framtidens Vasa, där det är enkelt att röra sig, vardagen löper och näringslivet blomstrar.

– Uppdraget ger studerandena en helt ny möjlighet att påverka Vasas framtid. Studerandena ska även fundera över samarbetsmöjligheter mellan Vasa och Umeå. Förhoppningen är att erbjuda givande gemensam inlärning och få nya idéer, säger Jukka Talvi, kommunteknikdirektör vid Vasa stad.

Studerandenas huvuduppgift är att presentera hur Vasas vision om att vara världens lyckligaste och miljövänligaste stad i praktiken ska uppfyllas inom de tre områden som har valts med i tävlingen: Vasa centrum, GigaVaasa-området samt industriparkerna Strömberg Park med omgivning.

– Områdena avviker från varandra, vilket ger frihet vid brainstormingen och för att söka innovativa lösningar. I lösningarna ska bland annat mobilitetens, en smidig vardags och näringslivets perspektiv beaktas, säger Aimo Huhdanmäki, expert på trafiksystem och markanvändning på Trafikledsverket.

Studerandena ska i sina lösningar behandla bland annat verkningarna av handeln och digitaliseringen av tjänster, utvecklingen av elektrifierad och utsläppssnål mobilitet, ett förändrat arbetsutförande och arbete på flera platser samt stadens varumärke och attraktivitet.

I år ingår en analys av tävlingsbidragens utsläppsverkningar för första gången i bedömningsprocessen. I analysen nyttjas den modell för bedömning av utsläppsverkningar som har utvecklats av Ramboll och Vasa stad.

– Det här är redan det sjunde året som vi ordnar trafikutmaningen, men i tävlingen i Vasa ingår hållbar utveckling och internationalitet starkare än förut. Den skandinaviska samarbetsaspekten ger säkert ytterligare krydda åt arbetena. I de 72 timmarna ingår även en studieresa, som Wasaline bjuder på och där lagen kan ta del av lösningar för hållbar utveckling i Umeå, säger Jukka-Pekka Pitkänen, som kommit med idén till trafikutmaningen från Ramboll.

– I 72-timmars trafikutmaningen har vi under åren fått en mängd fräscha idéer varav vissa rentav har genomförts. Jag tror att detta år inte heller utgör ett undantag.

Studerandena överlåter sina tävlingsbidrag för juryns bedömning fredagen 29.10. Vinnaren utlyses i ett resultatseminarium som ordnas i Vasa stadshus fredagen 5.11 kl. 8–13.

Utmaningen arrangeras av Vasa stad, Trafikledsverket, miljöministeriets projekt för hållbar stadsutveckling, ABB, Wasaline och Ramboll Finland i samarbete med Vasa universitet, VAMK och Novia.