Förbigå menyn
Pandan Turo har en mössa och en halsduk som ungdomsledaren Anne Lamminen (till vänster) har stickat. I ungdomsledaren Laura Plosilas famn sitter nallen Rane som är viktig för ungdomarna på ungdomsgården Sumppu. Ungdomarna brukar kramas, brottas och spela kort med Rane.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ungdomsarbete är värdefullt förebyggande arbete: ”Vi har helt underbara ungdomar!”

Publicerad: 12.4.2023

Ungdomsledarna Anne Lamminens och Laura Plosilas superkraft är att få en genuin kontakt med ungdomarna. De anställda inom Vasa stads ungdomsservice har även hälsningar till föräldrarna: ungdomarna tycker om då man är intresserad av dem och frågar hur det är och vad de har på gång.

Anne Lamminen och Laura Plosila arbetar som ungdomsledare på ungdomsgården Sumppu i Storviken.

På ungdomsgården spelar ungdomarna biljard, brädspel eller Playstation och umgås med kompisarna och ungdomsgårdens vuxna. Ibland kan man också exempelvis laga mat.

– All verksamhet utgår ifrån ungdomarnas egna idéer och önskemål, säger Laura.

Ungdomsledarnas arbete är kvälls- och helgbetonat. Arbetet ger dock mer än det tar.

– Det bästa är att träffa dessa otroligt smarta och roliga ungdomar. När en genuin kontakt uppstår, när vi skrattar tillsammans och gråter tillsammans, beskriver Anne.

– Ungdomar har så mycket att säga och många saker på hjärtat. Yrkeskunskap för oss som arbetar med ungdomar att få kontakt med ungdomarna och långsiktigt bygga upp ett förtroende.

Prat om förhållandet, studierna och familjen

Ungdomarna vill prata med en vuxen om exempelvis förhållandet, studierna och sådant som rör familjen.

– Vi kan även prata öppet om rusmedel: vilka är den ungas egna gränser, måste man exempelvis använda rusmedel när andra gör det. Ungdomarna har även funderingar kring sex och sexualitet, säger Anne.

Laura beskriver att ungdomsledarna är trygga vuxna som ungdomarna kan berätta saker för även om de gjort bort sig lite.

– Vi har tystnadsplikt. Om någon av ungdomarna får problem som det behövs utomstående hjälp med, kan vi med personens tillstånd föra saken vidare exempelvis till de uppsökande ungdomsarbetarna eller mentalvårdsservicen.

Det viktiga grundläggande ungdomsarbetet görs i kommunerna med relativt små resurser, men inom ett brett område.

– Det här är det där förmånliga, men samtidigt omätbart värdefulla förebyggande arbetet. Sedan när det behövs ersättande åtgärder, är det dyrt, klargör ungdomsledarna.

Snapchat ett viktigt verktyg

På sina jobbtelefoner har ungdomsledarna på Sumppu applikationen Snapchat, som de håller kontakt med ungdomarna med.

– Vi har båda personliga konton som vi använder på arbetstid. På Snapchat kan ungdomarna fråga om ungdomsgården är öppen, om vi kan sätta på kaffet eller bara säga att de vill prata. Det är enkelt för dem att ta kontakt via sociala medier, säger Anne.

Ungdomarna på Sumppu är från sjätteklassister till 18-åringar. Sjätteklassisterna i Isolahden koulu har en egen tid en gång i veckan, i övrigt har Sumppu öppet för 13–18-åringar från måndag till torsdag och på lördagar.

– Många ungdomar kan komma till ungdomsgården från sjunde klassen till dess att de är myndiga, så det här blir en viktig gemenskap, säger ungdomsledarna.

Nolltolerans mot rusmedel

Alla ungdomsgårdar i Vasa har nolltolerans mot rusmedel och tobaksprodukter.

– Det förpliktar dessutom ungdomslagen som styr allt vårt arbete. I nuläget är snus och i synnerhet e-cigaretter de största problemen. Att röka e-cigaretter är väldigt vanligt bland ungdomarna nu, säger Laura.

Ungdomsledarna diskuterar även om e-cigaretter med ungdomarna och berättar utförligt varför e-cigaretterna inte är något för minderåriga och varför de är skadliga.

Enligt ungdomsledarna är det tydliga budskapet från ungdomarna att de behöver trygga vuxna.

– Ungdomar tycker om att man frågar hur det är och vad de har på gång. Alla ungdomar behöver vuxna, även om de håller sig på sina rum, och det är viktigt att ge dem positiv uppmärksamhet.

Regnbågsungdomsarbete och utbildning om likabehandling

Sumppus ungdomsledare är med och leder gruppverksamheten inom regnbågsungdomsarbete som inleddes inom Vasa stads ungdomsservice i höstas.

Verksamheten är fri från diskriminering och följer principerna för tryggare och likvärdiga rum. Man behöver inte definiera sig på något sätt för att kunna komma med.

– Likabehandling och jämlikhet är viktigt för oss. I år har största delen av personalen inom ungdomsservicen fått utbildning i bemötande av regnbågsungdomar och i sexuell mångfald och könsmångfald.