Förbigå menyn
Kuntsi museum för modern konst

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Utställningen granskar små fragment i stor skala

Publicerad: 22.9.2020

Utställningen Väderprognos för framtiden på Kuntsi museum för modern konst 23.9.2020–14.2.2021 tar upp människans relation till andra arter under en tid då klimatförändringen och massutrotningen av arter inskränker livets möjligheter på jorden. Utställningen, som kommer till Vasa via Venedigbiennalen och Kiasma, presenterar nordiska konstnärer – bland dem även konstnärsduon nabbteeri från Österbotten.

Utställningen Väderprognos för framtiden behandlar människans kopplingar till de andra arterna. Bakom utställningen ligger tanken att vi, för att kunna bygga upp en framtid, måste förstå relationerna och beroendeförhållandena mellan arterna bättre än förr.

Konstnärerna på utställningen lyfter i sina verk fram livsformer som människan lätt förbiser. Exempelvis mikrober, alger och insekter lever och verkar mitt bland oss, men på grund av deras ringa storlek eller avvikande livstakt förblir dessa varelser ofta osynliga för människan. På utställningen utgör de motiv till verken men är också konstnärernas samarbetspartner. Väderprognos för framtiden bjuder in besökaren att skärpa sina sinnen när det gäller grannrelationerna mellan arter och även att dryfta sin egen kropp i relation till andra livsformer.

Utställningens teman behandlar såväl miljöns, människokroppens som samhällets tillstånd, där det finns tecken på olika förändringar och inflammationer. Till utställningen, som producerats av Kiasma, inbjöds Ingela Ihrman från Sverige, Ane Graff från Norge och konstnärskollektivet nabbteeri, som bor och arbetar i Österbotten.

Allmänheten har nu en exceptionell möjlighet att bekanta sig med internationell nutidskonst i Vasa. Utställningen Väderprognos för framtiden visas på Kuntsi museum för modern konst 23.9.2020–14.2.2021.

Verk bundna till en plats

– Konstnärsduon nabbteeri är konstnärer från vår region och de första österbottniska nutidskonstnärerna som har representerat Finland vid Venedigbiennalen, säger utställningschefen Maaria Salo.

Janne Nabb och Maria Teeri, som är bosatta i byn Övermark i Närpes, arbetar platsspecifikt. Konstnärskollektivet nabbteeri inleder i regel arbetet på sina verk genom att först kartlägga utrymmet som reserverats för utställningen. Duon samlar in materialen de behöver på plats och skapar nätliknande installationer av återvunna föremål. Deras verk är helheter som byggs upp ur interaktionen mellan konstnärerna och andra, även icke-mänskliga organismer. I Vasa kommer verket att förses med sticklingar från lokala växter.

På Kuntsi visas även nya delar av verket. I glasmålningarna, som kommer att finnas i ljusskåp, fortsätter granskningen av interaktionen mellan människan och det ryggradslösa livet. Duon har på samma gång granskat en för dem ny historisk hantverksteknik.

Små men effektfulla beståndsdelar

Norskan Ane Graff kombinerar i sin konst naturvetenskapliga, såsom mikrobiologiska och kemiska, metoder med sina egna materialundersökningar. I sina installationer ifrågasätter Graff till synes stabila strukturer och klassificeringar som bygger på vetenskap och kultur.

Namnet på Graffs verkshelhet States of Inflammation (Inflammationstillstånd) syftar på kopplingen mellan klimatförändringen, de västerländska samhällen som bygger på ekonomisk tillväxt, utplåningen av tarmbakterier, som påverkar immunsystemet, och utbredningen av inflammatoriska sjukdomar. Installationen synliggör människans kroppsliga koppling till exempelvis bakterier och miljögifter.

Svenskan Ingela Ihrman kombinerar fantasi och hantverkstekniker med sina egna känslor och upplevelser i sina assemblage, verk med levande bilder och texter.

Ihrmans alginstallation berättar om människans vätskeformiga ursprung och om kopplingarna mellan olika livsformer. De tysta, stora föremålen bjuder in åskådaren att delta i en kroppslig upplevelse. I Vasa får verket en helt ny dimension tack vare museets havsnära läge.

Kuratorerna för utställningen Weather Report: Forecasting Future – Väderprognos för framtiden är Leevi Haapala, chef för Museet för nutidskonst Kiasma, och amanuens Piia Oksanen. År 2019 visades utställningen i Nordiska paviljongen vid Venedigbiennalen. Utställningen har producerats av Museet för nutidskonst Kiasma.

Program med anknytning till utställningen

Program med anknytning till utställningen ordnas lördag 14.11 kl. 13 Artist Talk där konstnärskollektivet nabbteeri är på plats. I en kuratorsrundvandring kan man delta lördag 21.11 kl. 13 under ledning av amanuens Piia Oksanen från Museet för modern konst Kiasma.

Utställningen stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Saastamoinens stiftelse och Undervisnings- och kulturministeriet.