Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Var skulle vara det bästa stället för lådodling i Vasa? Berätta din åsikt

Publicerad: 3.5.2021

Uppdaterad: 5.5.2021

Inom Vasa stad finns fyra olika områden med odlingslotter. Nu vill vi undersöka om det finns intresse bland stadsborna för odling i mindre skala, i s.k. odlingslådor.

Med hjälp av odling i lådor befrämjar man närodling och självhushållning liksom även stadsbornas välmående. Tanken med odlingslådorna är att de skall kunna hyras av alla invånare.

Genom att besvara de tre frågorna kommer du att delta i en undersökning om odlingslådor och du kan ge ditt förslag om placeringen av lådorna.

Svara på enkäten

Om du vill kan du även delge dina svar direkt till grönområdesenheten: tfn. 0401832012 eller heidi.kangasluoma@vaasa.fi