Förbigå menyn

Artikelkategorier: Vasas Museer

Värderingsdag 11.5 - mynt, sedlar, medaljer och frimärken

Publicerad: 1.5.2024

Experter värderar mynt, frimärken samt medaljer i Österbottens museums kafé kl. 11-16. Värderingstillfället ordnas tillsammans med Vasanejdens numismatiker och Vasa Filatelister. Experterna ger råd bl.a. om samlandet och förvaring av gamla mynt, sedlar, frimärken och medaljer. Man kan också få mynt, frimärken och medaljer, både inhemska och utländska, identifierade och värderade.

Fritt inträde