Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad deltar i bekämpningen av invasiva främmande arter inom INSPECT-projektet

Publicerad: 17.6.2020

Målet med projektet är att förhindra att jättebalsamin och vresros sprider sig och att få bort så mycket som möjligt av existerande förekomster. INSPECT-projektet fortsätter fram till våren 2022.

För bekämpning av invasiva främmande arter samarbetar områdena Österbotten  och Södra Österbotten samt Västerbotten i Sverige inom projektet INSPECT- Invasive Species Eradication and Control, vilket är ett Interreg Botnia-Atlantica-projekt.

I projektet deltar från Finland NTM-centralen i Södra Österbotten, Vasa stad, Forststyrelsen samt Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. I Sverige är projektaktörerna Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommun.

Försök med nya metoder för att bekämpa jättebalsamin

I sommar bekämpar Vasa stad jättebalsaminen vid åtminstone 80 olika objekt. Grönområdesenheten fortsätter att involvera sällskap och föreningar i talkon för bekämpning av jättebalsaminen. För talkot betalas ett litet arvode. Över 30 föreningar har redan anmält sig till årets talkon.

Inom Inspect-projektet testar Vasa stad olika förfaringssätt och metoder för att bekämpa jättebalsaminen på de markområden som staden äger.  Vid bekämpningen testas en ny ångbehandlingsapparat. Dessutom testas under år 2022 också bekämpning av jättebalsamin med hjälp av får. Genom projektet stöds sysselsättningen, och grönområdesenheten har anställt fyra arbetstagare för bekämpning av jättebalsaminen.

Meddela förekomster av invasiva främmande arter till staden

Vi tar emot meddelanden om invasiva främmande arter på de områden som staden äger genom vår nya applikation. I den kartapplikation som stadens lägesdataservice har gjort kan man bifoga en bild och platsen för förekomsten.

Du kan också skicka ett meddelande per e-post viheralueyksikko@vaasa.fi eller via Vasa stads responssystem https://feedback.vaasa.fi/

Mer information

Om invasiva främmande arter: www.Vieraslajit.fi/sv
Om projektet: www.ely-keskus.fi/INSPECT