Förbigå menyn
Foto: Vasa stad/Kaspian Knuutila

Artikelkategorier: Nyheter

Vasas badstränder har undersökts och uppfyller kvalitetskraven

Publicerad: 4.7.2022

Under vecka 26 har det tagits prov (13 st.) enligt uppföljningskalendern för badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. Alla undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven. Uppföljningen av blågröna alger har intensifierats vid alla badstränder på grund av det varma havsvattnet.

Prover har tagits 27.6 och 28.6  från alla  13 allmänna badstränder, vilka är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga och södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.

Vid Paradisöns badstrand observerades 28.6.2022 blågröna alger i strandvattnet. Vid Paradinöns badstrand placerades en skylt med texten ”avrådan från bad” och om situationen har informerats i medierna och på stadens internetsidor.

I Paradinöns badstrandsvatten kunde blågröna alger inte längre observeras 1.7 och skylten har därför tagits bort

Vattenkvaliteten följs upp under hela sommaren

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) regelbundet upp under badperioden 15.6-31.8.2022. Följande provtagningsdagar är 18.7.2022 och 8.8.2022.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterier, dvs. blågrönalger ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.

Sammanfattning av badvattenresultaten 1.7.2022 (pdf)

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn  (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.