Förbigå menyn

Vi besöker museernas värld!

Publicerad: 16.4.2024

Besökarantalet på museerna är på väg uppåt, men vad är månntro museernas hemlighet? Och vad består en perfekt museidag av? De här frågorna funderas det på i detta avsnitt av VaasaCast.

Gäster hos Ronja Juola i detta avsnitt är chefen för publikarbetet Leena Nyqvist och museiövervakaren och guiden Måns Aldén från Vasas museer. Med gästerna diskuterades vilken betydelse konst och kultur har för välmående samt hur ett besök på museerna kan fogas till de goda gärningarna.

– I fråga om välmående talas det mycket om motion, men kulturens inverkan på välmående har man kanske förstått först på senare tid, konstaterar Aldén.

Med hjälp av museerna är det möjligt att lära sig också om sin hemorts historia och kultur.

– Till exempel utställningen Vasa 400 är ett ypperligt objekt att bekanta sig med för nya Vasabor, eftersom utställningen berättar hur vi blev vi, säger Nyqvist.

Vad annat finns det på museerna och en hurdan museidag planerade gästerna? Lyssna på avsnittet så får du reda på!