Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vid årsskiftet övergår social- och hälsovårdstjänsterna från Vasa till Österbottens välfärdsområde

Publicerad: 20.12.2021

Österbottens välfärdsområde svarar för Vasabornas social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022. Serviceställena och personalen är ändå desamma även efter årsskiftet. En centrerad Kundbetjäningscentral betjänar också Vasaborna vid bedömningen av vårdbehov, rådgivning och tidsbokning till hälso- och sjukvård från och med 1.1.2022.

För kunden och patienten är den första stora ändringen organisationens namn och nya telefonnummer. Social-och hälsovårdsenheternas gamla telefonnummer fungerar ännu sex månader efter årsskiftet.

– Då basnivåns hälsotjänster, socialvården och den specialiserade sjukvården är en och samma organisation, har kunden alltid kommit rätt när hen kontaktat Österbottens välfärdsområde. Vi strävar förstås efter att allt ska löpa på problemfritt i januari, men vi hoppas att våra kunder och patienter visar förståelse om och när något krånglar, till exempel våra datasystem. Vi gör vårt yttersta för att servicen ska gå smidigt, berättar välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Nya nummer, bekanta ansikten

– Kunderna och patienterna betjänas i regel av samma bekanta professionella ansikten på sin vanliga hälsostation eller socialvårdens enhet. Den specialiserade sjukvårdens tjänster finns fortfarande på samma ställen, konstaterar Kinnunen.

Bedömning av vårdbehovet, rådgivning och tidsbokning till hälso-och sjukvården koncentreras till Kundbetjäningscentralen (06 218 9000, öppnas 1.1.2022).

I början kopplas samtalet till hälsostationen i hemkommunen, tills en gemensam verksamhetsmodell utarbetats för hela området. Telefontjänsterna kan till en början vara överbelastade och det kan ta längre än vanligt att bli uppringd tillbaka.

Munhälsovården har också ett eget regionalt rådgivningsnummer, dit man kan ringa för att få råd eller boka tid till tandläkaren,tandskötaren eller munhygienisten. (06 218 9100, öppnas 1.1.2022).

Socialvårdens klienter kan också i fortsättningen ta kontakt med serviceenheten i Vasa eller med den enhet man fått service från tidigare.

Området får en gemensam social- och krisjour. (06 218 9555, öppnas 1.1.2022)

Välfärdsområdets gemensamma telefonväxel kopplar från och med januari vidare alla samtal till social-och hälsovårdens enheter i området. Telefonväxeln (06218 1111, öppnas 1.1.2022) hjälper till exempel då man inte hittar rätt kontaktuppgifter någon annanstans.

På stadens webbsidor syns förändringen i form av ett hänvisande till den nya tjänsten

Från och med 1.1.2022 uppdateras inte längre uppgifterna om social- och hälsovårdstjänsterna på Vasa stads sidor, men de hålls synliga för invånarna  ännu under början av året. Aktuell och uppdaterad information finns på Österbottens välfärdsområdes sidor på adressen osterbottensvalfard.fi, så det lönar sig att börja följa med de nya sidorna och kanalerna på sociala medier. Vi informerar också i fortsättningen på stadens kanaler om coronans eventuella inverkningar på vår egen service, såsom på skolornas eller kulturtjänsternas verksamhet.