Förbigå menyn
Verkkosivun lanseerauskuva

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Webbtjänstförnyelse ökade antalet besökare enormt

Publicerad: 29.4.2020

Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCO:s naturarvsobjekt Kvarkens skärgård publicerade en ny gemensam webbtjänst hösten 2019. Projektet genomfördes såsom överenskommet inom ett år och den fastställda budgeten. Nu är regionens service och evenemang lättillgängliga som en helhet på den gemensamma adressen vasa.fi.   

Målet för den unika regionala webbtjänsten var att förstärka Vasaregionens dragningskraft och att bättre och mera helhetsbetonat betjäna våra huvudsakliga målgrupper: invånarna, företagen och turisterna i såväl Finland som internationellt. Nu är regionens service och evenemang lättillgängliga som en helhet på den gemensamma adressen vasa.fi.

Förnyelsen ökade antalet besökare enormt

Ett mål med den gemensamma webbtjänsten var att öka antalet besökare. Enligt projektchef Tiina Salonen uppnåddes målet med råge och även i övrigt lyckades projektet över förväntningarna.

Antalet besökare på webbplatsen ökade under en sju månaders jämförelseperiod med +44 %. I fråga om turismdelarna var ökningen i antalet besökare hela +118 %.

Den nya webbtjänsten är resultatet av ett på riksnivå unikt samarbete. Projektet genomfördes genom samarbete över kommun- och organisationsgränserna. – Det är fråga om en gemensam webbtjänst för åtta kommuner och fyra organisationer. Därtill innehåller evenemangskalendern 15 kommuners utbud i och med samarbetet med Österbottens förbund, berättar Salonen.

Den gemensamma webbtjänsten medför inbesparingar och en möjlighet att dela nyttan av utveckling

Genom att sidorna kombinerades kunde verksamheten effektiveras, inbesparingar uppnås i kostnader och arbetsmängd.
– Nyttan av och kostnaderna för vidareutvecklingen fördelas nu på alla. Fyra olika webbplatser skulle förnyas och separat skulle de kosta betydligt mera, betonar kommunikationschef Leena Forsén.

Även i månadsavgifterna uppnåddes betydande inbesparingar. En jämförelse med det tidigare läget och fyra aktörers månadsavgifter visar en inbesparing på 12 300 euro i året.

Utgångspunkten för allt är bättre service och delaktighet för användarna

Den gemensamma webbtjänsten gör det möjligt att bättre och mera heltäckande betjäna såväl invånare, företag som turister i och med att all service och alla evenemang i regionen är lätta att hitta. För att hitta uppgifterna tidigare krävdes kännedom om organisationernas verksamhetsområden och kommungränserna och bläddring på olika webbplatser.

– För Visit Vasa har övergången till den gemensamma webbtjänsten medfört en mycket betydande ökning i antalet besökare på webbplatsen. Vi kan betjäna besökarna bättre när exempelvis hela regionens kulturutbud, evenemang och naturstigar nu finns på en och samma plats, berättar Vasaregionens Turism Ab:s verkställande direktör Max Jansson glatt.

– Även den viktigaste servicen i anslutning till företagsverksamhet och lediga arbetsplatser i regionen går nu enkelt att kolla upp, konstaterar VASEK:s verkställande direktör Stefan Råback.

Som det viktigaste vid genomförandet av webbplatsen fastställdes redan i början planering av webbplatsen med fokus på mobil användning och en tillgänglig webbtjänst.

– Hela projektet genomfördes utgående från användarna. Användarna deltog i alla utvecklingsskeden: såväl skapandet av konceptet, prototyper, betaversionen som publiceringen. Utgående från responsen från användarna gjordes även betydande ändringar i genomförandet, berättar Salonen.