Förbigå menyn
Hus

Företagstomter

Vasa stad överlåter företagstomter på stadens olika företagsområden enligt förhandlingsförfarande eller separata överlåtelseförfaranden, såsom anbudsförfarande. Du kan bekanta dig med företagsområdena och de enskilda tomterna på webbplatsen vaasanseuduntoimitilat.fi, där det utöver tomter även finns lediga verksamhetslokaler.

Företagstomter ingår även i detaljplaner som är under arbete. Det lönar sig därför alltid att ta kontakt och berätta om nuvarande och kommande behov av företagstomter, även om det inte finns någon lämplig, färdig tomt.

För ärenden som berör försäljning och uthyrning av företagstomter ansvarar stadens fastighetssektor. Via Fastighetssektorn sköts också alla ärenden som berör existerande markanvändningsavtal.

Ta kontakt