Förbigå menyn

Solpanel

Installering av solpaneler kräver åtgärdstillstånd (fasadåtgärd). Ansökan kan lämnas via byggnadstillsynens webbtjänst eller som pappersansökan.

Följande bilagor behövs:

  • situationsplan, där solpanelens placering är utmärkt,
  • fasadbild, där solpanelens placering är utmärkt,
  • utredning av byggnadsplatsens besittning (lagfart, hyresavtal, köpebrev, inteckningsavtal),
  • eventuellt hörande av grannar,
  • fastighetsägarna/hyrestagarna som sökande och fullmakt till den ägare/hyrestagare som gör och lämnar in ansökan.

En solpanel som är under 6m2 och installeras parallellt med taket  och mot innergården behöver inget tillstånd.

Räddningsverket har tagit i bruk en ny anvisning gällande brandsäkerhet vid solenergianläggningar (endast på finska):

https://pelastuslaitokset.fi/julkaisu/aurinkosahkojarjestelmat.